English version of this page

Multisymptomatologi i allmennpraksis (avsluttet)

Multisymptomatologi og medisinsk uforklarte symptomer i befolkningen og i allmennpraksis

Om prosjektet

Prosjektet undersøker sammenhengen mellom det å rapportere mange muskel-skjelettsmerter og andre typer symptomer i en epidemiologisk studie.

  • Hvordan fenomenene multisymptomatologi og MUS oppfattes og brukes av allmennlegen i kliniske evalueringer og i hvilken grad de er utbyttbare
  • I hvilken grad pasienter i allmennpraksis har vurdert at de har ulike tilstander som ofte regnes som medisinsk uforklart

Mål

Hovedmålet i prosjektet er å beskrive fenomenet multisymptomatologi, det å rapportere mange symptomer, i befolkningen og i allmennpraksis, og fenomenet medisinsk uforklarte symptomer (MUS) i allmennpraksis.

Bakgrunn

Prosjektet er en del av et større prosjekt som har fokus på symptomrapportering i befolkningen og i allmennpraksis. Det baserer seg på data fra to ulike studier: En spørreundersøkelse som kopler legers og pasienters svar i allmennpraksis og en kohortundersøkelse i Ullensaker kommune gjennomført i 1990, 1994, 2004 og 2010.

Finansiering

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)

Publikasjoner

Tschudi-Madsen H, Kjeldsberg M, Natvig B, Ihlebæk C, Dalen I, Kalameri Y, Straand J, Bruusgaard D.  A strong association between non-musculoskeletal symptoms and musculoskeletal pain symptoms: results from a population study. BMC Musculoskeletal Disorders 2011, 12:285 doi:10.1186/1471-2474-12-285

Bruusgaard D, Tschudi-Madsen H, Ihlebaek C, Kamaleri Y, Natvig B. Symptom load and functional status: results from the Ullensaker population study. BMC Public Health 2012;12:1085

Tschudi-Madsen H, Kjeldsberg M, Natvig B, Ihlebaek CM, Straand J, Bruusgaard D. Multiple symptoms and medically unexplained symptoms: Closely related concepts in general practitioners' evaluations. A docotr-patient linked study. J Psychosom Res. In press 2013.

Publisert 30. apr. 2013 15:12 - Sist endret 17. feb. 2020 10:45