English version of this page

Risikofaktorer for ikke smittsomme sykdommer i Myanmar

Denne tverrsnittstudien av 25-74 år gamle menn og kvinner bosatt i Rangon regionen har som målsetning å beskrive forekomsten av utvalgte risikofaktorer for ikke smittsomme sykdommer: røyking, alkohol forbruk, høyt blodtrykk, lavt forbruk av frukt og grønt, fysisk aktivitet, overvekt, diabetes og anormale lipid profiler.

Prosjektet er presentert på engelsk

 

Publisert 9. mars 2015 16:51 - Sist endret 15. sep. 2020 13:40