Aktuelle saker

Publisert 18. feb. 2016 12:12

En undersøkelse av 86 evalueringsskjema fra refleksjonsgruppemøter om etiske utfordringer ved bruk av tvang, viser at behandlere ofte står i situasjoner der viktige verdier strider mot hverandre. Den viktigste verdiavveiningen synes å være om pasientens autonomi skal vike for andre hensyn.

Publisert 19. feb. 2014 10:59

Senter for medisinsk etikk har sammen med Nasjonalt senter for erfaringsbasert kunnskap i psykisk helse (Erfaringskompetanse.no) gjennomført et samarbeidsprosjekt om alternativer til tvang i et bruker- og fagperspektiv. Som en del av prosjektet er det utarbeidet to ressurshefter om alternativer til tvang.