Aktuelle saker

Publisert 19. feb. 2014 10:59

Senter for medisinsk etikk har sammen med Nasjonalt senter for erfaringsbasert kunnskap i psykisk helse (Erfaringskompetanse.no) gjennomført et samarbeidsprosjekt om alternativer til tvang i et bruker- og fagperspektiv. Som en del av prosjektet er det utarbeidet to ressurshefter om alternativer til tvang.