English version of this page

Privatisering av helsesektoren

Med dette prosjektet tar vi sikte på å systematisk beskrive, analysere og diskutere de normative aspektene ved utvidelse av frivillig, privat helseforsikring og private profitt sykehus.

Om prosjektet

Se prosjektbeskrivelse på engelsk: Privatizing the health-care sector: Expansion of voluntary, private health insurance and private for-profit hospitals in the Nordic countries.

Publisert 7. mars 2019 12:13 - Sist endret 7. mars 2019 12:13