English version of this page

Rasjonalitetsformer i helsefag og helsetjenesten

Normer for kunnskapsproduksjon og moralske normer endres over tid i medisin, helsefag og i helsetjenesten. Dette påvirker enkeltpersoner, institusjoner og samfunnet for øvrig. Å kunne forstå disse normative endringene er avgjørende for å forstå utviklingen av medisin og samfunn. 

Mål

Å undersøke utviklingen epistemiske og moralske normer i medisin og helsevesen og deres samvirkning.
 

Metoder

Konseptuell, epistemologisk og etisk analyse og utvikling av teorier, rammeverk og løsningsforslag.
 

Finansiering

Finansiert av vanlig universitetslønn.
 

Start og slutt for prosjekt

2015 – 2025
 

Emner

Fordommer i medisin og helsevesen: Resultater

 • Hofmann BM. Biases and imperatives in handling medical technology. Health Policy and Technology. 2019;8:377-85.
 • Hofmann BM. Biases distorting priority setting. Health Policy. 2020;124(1):52-60.
 • Hofmann BM. Categorical Mistakes and Moral Biases in the Withholding-Versus-Withdrawal Debate. American Journal of Bioethics. 2019;19(3):29-31.
 • Hofmann B. Is there a technological imperative in health care? International journal of technology assessment in health care. 2002;18(3):675-89.
 • Hofmann B, Bond K, Sandman L. Evaluating facts and facting evaluations: On the fact-value relationship in HTA. Journal of evaluation in clinical practice. 2018;24(5):957-65.
 • Hofmann B, Cleemput I, Bond K, Krones T, Droste S, Sacchini D, et al. Revealing and acknowledging value judgments in health technology assessment. International journal of technology assessment in health care. 2014;30(6):579-86.
 • Espelid I, Alanen P, Hofmann B. Evidence based dentistry and ethics. Den norske tannlegeforenings tidende. 2013;123(1):28-32.

Former for rasjonalitet i medisin og helsevesen: Resultater

 • Hofmann B. The Paradox of Health Care. Health Care Analysis. 2001;9:369-83.
 • Hofmann B. The first casualty of an epidemic is evidence. Journal of evaluation in clinical practice. 2020;26:1344-6.
 • Vogt H, Hofmann B. How precision medicine changes medical epistemology: A formative case from Norway. Journal of evaluation in clinical practice. 2022 Online.
 • Hofmann B. Fallacies in the arguments for new technology: the case of proton therapy. Journal of medical ethics. 2009;35(11):684-7.
 • Hofmann B, Solbakk JH, Holm S. Teaching old dogs new tricks: The role of analogies in bioethical analysis and argumentation concerning new technologies. Theoretical medicine and bioethics. 2006;27(5):397-413.
 • Hofmann B. Parachutes for diabetes: Bariatric surgery beyond evidence? Diabetes Research and Clinical Practice. 2012;98(3):406-7.
 • Hofmann B. When risk factor patterns changes due to new scientific evidence – ethical dilemmas.  Oral infections and cardiovascular disease: Bentham Science Publishers Ltd; 2011. p. 101.
 • Hofmann B, Stanak M. Nudging in screening: Literature review and ethical guidance. Patient education and counseling. 2018;101(9):1561-9.
 • Hofmann BM. Does Low Dose Ionizing Radiation Cause Cancer? The Interplay of Epistemology and Ethics in Radiation Protection. Axiomathes. 2018;28(6):695-708.

Andre utvalgte resultater

 • Hofmann B. PET - mer enn et kjæledyr! Hold Pusten. 2005(4):6-9.
 • Hofmann B. PETimetri? Dagens Medisin. 2002:26.
 • Hofmann BM. Tanketilbøyeligheter og følelsesforføringer i prioritering.  Senter for medisinsk etikk; 2019-10-09; Oslo2019.
Publisert 6. sep. 2022 11:11 - Sist endret 6. sep. 2022 11:12