Effekt av rehabilitering hos eldre (avsluttet)

Dette er en observasjonsstudie med en intervensjons- og en kontrollgruppe. Målet er å finne ut om rehabilitering av de eldre pasientene ved et rehabiliteringssenter (intervensjonsgruppen) har effekt.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Om prosjektet

Dette er en observasjonsstudie med en intervensjons- og en kontrollgruppe. Målet er å finne ut om rehabilitering av de eldre pasientene ved et rehabiliteringssenter (intervensjonsgruppen) har effekt. Man sammenligner resultatet av rehabiliteringen med en kontrollgruppe fra et mindre systematisk kommunalt rehabiliteringsopplegg. Det skal også undersøkes hvordan alder, kjønn, sivilstatus, boforhold, psykisk helse og kognitiv status påvirker rehabiliteringseffekten – i begge grupper. Hjelp i hjemmet, privat og offentlig, er registrert og skal analyseres i forhold til funksjonsstatus og øvrige registrerte data.

18-månedersregistreringen for sammenlikningsgruppen ble avsluttet i oktober 2010. Pr. februar 2011 vil datainnsamlingen vedrørende antall dager innlagt i sykehus i prosjektperioden være avsluttet.

Mål

Målet er å finne ut om rehabilitering av de eldre pasientene ved et rehabiliteringssenter (intervensjonsgruppen) har effekt, om denne økningen varer minst 3 måneder etter utreise og om den er signifikant bedre enn effekten av en mindre systematisk kommunal rehabilitering (sammenlikningsgruppen). Man vil også se på om det er signifikante forskjeller mellom de to gruppene 18 måneder etter rehabiliteringen.

Resultater

Publikasjoner

Bakgrunn

Eldres livskvalitet henger sammen med deres evne til å fungere selvstendig – fysisk og psykososialt.  Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011 slår fast at utgangspunktet skal være at rehabilitering tilbys på laveste effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet), at kommunene har en sentral rolle innenfor rehabilitering, og at rehabilitering av eldre skal bidra til at de kan klare seg lengst mulig selv. Det er behov for mer kunnskap omkring hva som er hensiktsmessig og kostnadseffektiv rehabilitering av eldre innenfor kommunehelsetjenesten og om prediktorer for effekt av rehabilitering hos eldre.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Allmennmedisinsk forskningsfond

Start - slutt

2008 - 2013

 

Publisert 27. apr. 2011 10:52 - Sist endret 17. feb. 2020 10:29

Kontakt

Inger Johansen

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere