Revisjonssamfunnet, tekst og makt

Prosjektet omhandler nye maktpraksiser som har fulgt i kjølvannet av de siste 10-15 årenes omorganisering av offentlig sektor, gjerne omtalt som New Public Management.

Prosjektet undersøker ulike makttekster som står sentralt i velferdsprofesjoners arbeid.

Illustrasjonfoto: colourbox

Om prosjektet

I den nye styringslogikken står dokumentasjon, resultatmåling, evaluering, akkrediterings- og tilsynsordninger sentralt. Det er praksiser som ofte honoreres med ord av typen kvalitet, kvalitetskontroll, effektivitet, eksellens, transparens, ”best practice” etc.

I prosjektet er vi opptatt av makt som frir til oss i språk og tekster.  Det er ikke mektige personer eller vold og tvang som skal utforskes. Det er en makt som fremstår som forlokkende, tiltalende og nødvendig, men like fullt er makt.

Prosjektet undersøker ulike makttekster som står sentralt i velferdsprofesjoners arbeid.

Publisert 16. mai 2011 15:23 - Sist endret 24. apr. 2017 10:38

Kontakt

Kristin Heggen