English version of this page

SACCADE: Strategisk samarbeid for forskningskapasitet og utvikling i Etiopia og Afrika

I dette prosjektet arbeider vi for å utvikle og styrke forskning og forskerutdanning i folkehelse, helsevitenskapene og primærhelsetjenesten i Afrika generelt og Etiopia spesielt.

Prosjektet er finansiert av NORADs NORHED-program. Målet er å få frem relevant, lokalt forankret forskning innen medisin og helsefagene som styrker de institusjonelle, nasjonale og regionale mulighetene for utvikling og vekst, og bidrar til stabilitet og kontinuitet lokalt og regionalt.

Hovedfokus for SACCADE-prosjektet er kapasitetsbygging blant de ansatte ved College of Public Health & Medicine Science ved Jimma University og St. Paul’s Hospital Millennium Medical College i Addis Abeba. Gjennom PhD-utdanning, ledertrening og annen kursing og utvikling av vitenskapelige ansatte, som er sentrale i undervisningen av studenter, bidrar vi til å styrke utdanningsprogrammene og utvikle forskningsprosjekter ved partnerinstitusjonene i Etiopia. Et viktig premiss er at de ansatte som er del av prosjektet får utvidet sitt internasjonale nettverk og styrket sin kompetanse, men partnerinstitusjonene beholder sine ansatte og utnytter den økte kompetansen og kapasiteten lokalt. 

Prosjektet er fyldigere presentert på engelsk.

 

 

Emneord: Global helse
Publisert 11. nov. 2015 15:40 - Sist endret 4. aug. 2020 15:36

Kontakt

Prosjektleder ved UiO: Jeanette H. Magnus

Administrativ koordinator ved UiO: Line Løw