English version of this page

SACCADE: Strategisk samarbeid for forskningskapasitet og utvikling i Etiopia og Afrika

Mål og hensikt i prosjektet er å arbeide for å utvikle og styrke forskning og forskerutdanning i folkehelse, helsevitenskapene og primærhelsetjenesten i Etiopia og Afrika. Forskning innen medisin og helsefagene skal styrke institusjonelle, nasjonale og regionale muligheter for utvikling og vekst, og samtidig bidra til stabilitet og kontinuitet lokalt og regionalt.

Prosjektet fokuserer på å styrke kapasitet for forskning i Etiopia og Afrika. Vi starter med kapasitetsbygging blant de ansatte ved College of Public Health & Medicine Science, Jimma University (JU) og St Paul’s Hospital Millennium Medical College i Etipoia. Dette skal bidra til å styrke kvalitet i utdanningsprogrammene, utvikle forskningsprosjekter og bidra til å beholde ansatte lokalt.   

Prosjektet er presentert på engelsk.

 

 

Publisert 11. nov. 2015 15:40 - Sist endret 5. nov. 2019 08:56

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere