English version of this page

Traumatisk hjerneskade - Behov og behandlingsmuligheter i senfase

Om prosjektet

Prosjektet gjennomføres som en randomisert studie som har til hensikt å undersøke effekten av målrettet rehabilitering som gjennomføres i nærmiljøet, i et nært samarbeid mellom personer som lever med følgetilstander etter hodeskader, deres nærmeste pårørende, rehabiliteringspersonell fra spesialisthelsetjenesten og helsepersonell i hjemkommunene.

Mål

Hoved effektmål er personenes egenopplevde måloppnåelse i prioriterte aktiviteter og deltakelse i samfunnet. Udekkede helsebehov og helserelatert livskvalitet sammen med kostnadsevaluering av intervensjonen vil gjennomføres. Videre vil pårørende og helsepersonell evaluere sin tilfredshet med intervensjonen.

Postdoktorer og phd stipendiater

Ida M.H. Borgen har oppnådd phd graden i prosjektet.

Marit V. Forslund,  Ingerid Kleffelgaard og Solveig Lægreid Hauger er postdoktorer i prosjektet.

Brukermedvirkning

  • Personskadeforbundet LTN

Utvalgte publikasjoner

Publisert 28. feb. 2018 15:27 - Sist endret 21. juni 2022 13:37