English version of this page

Traumatisk hjerneskade - Behov og behandlingsmuligheter i senfase

Om prosjektet

Prosjektet gjennomføres som en randomisert studie som har til hensikt å undersøke effekten av målrettet rehabilitering som gjennomføres i nærmiljøet, i et nært samarbeid mellom personer som lever med følgetilstander etter hodeskader, deres nærmeste pårørende, rehabiliteringspersonell fra spesialisthelsetjenesten og helsepersonell i hjemkommunene.

Mål

Hoved effektmål er personenes egenopplevde måloppnåelse i prioriterte aktiviteter og deltakelse i samfunnet. Udekkede helsebehov og helserelatert livskvalitet sammen med kostnadsevaluering av intervensjonen vil gjennomføres. Videre vil pårørende og helsepersonell evaluere sin tilfredshet med intervensjonen.

 

Publikasjoner

Publisert 28. feb. 2018 15:27 - Sist endret 7. jan. 2022 10:58

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere