English version of this page

Luftveisinfeksjoner og reseptbelagte medikamenter i svangerskapet og hos barn

 En studie fra norsk allmennpraksis

Om prosjektet

Doktorgradsprosjekt basert på data fra KTV-prosjektet. Prosjektet ønsker å evaluere forskrivning av antibiotika av norske allmennleger ved luftveiskonsultasjoner med undergruppene gravide og barn. Videre vil man se på sammenheng mellom bruk av antibiotika i svangerskapet , og senere bruk av antibiotika og respirasjonsmedikamenter og forekomst av luftveisdiagnoser hos barnet de to første år etter fødsel.

Målsettningen er å få kartlagt bedre dagens forskrivning av antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos gravide og små barn, og eventuelle sammenhenger med bruk av R-legemidler (astmamedikamenter og allergimedikamenter)

To sentrale  hypoteser skal testes ut:

  • Visse luftveisdiagnoser, som sinusitt og bihulesymptomer, forekommer oftere hos gravide enn hos ikke-gravide.
  • Antibiotikabruk i svangerskapet fører til økt forekomst av astmadiagnoser og obstruktive luftveisdiagnoser hos barna, samt økt bruk av antibiotika og respirasjonsmedikamenter.

Finansiering

Antibiotikasenteret for primærmedisin

 

 

Publisert 28. apr. 2011 10:03 - Sist endret 4. juli 2014 11:59