English version of this page

Luftveisinfeksjoner og reseptbelagte medikamenter i svangerskapet og hos barn (avsluttet)

 En studie fra norsk allmennpraksis

Om prosjektet

Doktorgradsprosjekt basert på data fra KTV-prosjektet. Prosjektet ønsker å evaluere forskrivning av antibiotika av norske allmennleger ved luftveiskonsultasjoner med undergruppene gravide og barn. Videre vil man se på sammenheng mellom bruk av antibiotika i svangerskapet , og senere bruk av antibiotika og respirasjonsmedikamenter og forekomst av luftveisdiagnoser hos barnet de to første år etter fødsel.

Målsettningen er å få kartlagt bedre dagens forskrivning av antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos gravide og små barn, og eventuelle sammenhenger med bruk av R-legemidler (astmamedikamenter og allergimedikamenter)

To sentrale  hypoteser skal testes ut:

  • Visse luftveisdiagnoser, som sinusitt og bihulesymptomer, forekommer oftere hos gravide enn hos ikke-gravide.
  • Antibiotikabruk i svangerskapet fører til økt forekomst av astmadiagnoser og obstruktive luftveisdiagnoser hos barna, samt økt bruk av antibiotika og respirasjonsmedikamenter.

Finansiering

Antibiotikasenteret for primærmedisin

Guro Haugen Fossum disputerte 2.april 2019

 

 

Publisert 28. apr. 2011 10:03 - Sist endret 25. apr. 2019 10:22