Guro Haugen Fossum

Bilde av Guro Haugen Fossum
English version of this page
Telefon +47 22844669
Mobiltelefon +47 99599766
Brukernavn

Faglige interesser

 • Øvre luftveisinfeksjoner og antibiotikabruk.
 • Øre-nese-halsrelaterte problemstillinger generelt i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
 • Pasientnær klinisk forskning i primærhelsetjenesten.

Bakgrunn

Studert ved NTNU fra 96-02. Turnus i Haugesund og på Karmøy, etterfulgt av et år som fastlegevikar på Avaldsnes Legesenter.

Begynte i 2009 i 50% stilling ved Antibiotikasenteret for primærmedisin, og har kombinert dette med 50% stilling som LiS ved Øre-nese-halsavdelingen på Rikshospitalet.

Disputerte til phd i april 2019 med et forskningsprosjekt basert på materialet fra KTV-prosjektet, som handlet om antibiotikabruk i svangerskapet og hos barn. Jobber nå som postdoktor på et NFR-finansiert prosjekt om bihulebetennelser i allmennpraksis, samt i PraksisNett Øst.

Publikasjoner

 • Fossum, Guro Haugen; Gjelstad, Svein; Kvaerner, Kari Jorunn & Lindbæk, Morten (2018). Prescribing antibiotics when the stakes are higher — do GPs prescribe less when patients are pregnant? A retrospective observational study. British Journal of General Practice Open.  ISSN 2398-3795.  2(2), s 1- 12 . doi: 10.3399/bjgpopen18X101505 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fossum, Guro Haugen; Lindbæk, Morten; Gjelstad, Svein & Kvaerner, Kari Jorunn (2018). Relationship between Maternal and First Year of Life Dispensations of Antibiotics and Antiasthmatics. Antibiotics.  ISSN 2079-6382.  7(3) . doi: 10.3390/antibiotics7030084
 • Denstad, Silje Eilertsen; Aasen, Silja; Østrem, Anette; Bakkeheim, Vivi; Fossum, Guro Haugen & Moen, Mette Haase (2017). Hysterektomi ved St. Olavs hospital 1989-2014. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(16) . doi: 10.4045/tidsskr.16.0260 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fossum, Guro Haugen; Lie, Agnes Kathrine; Jebsen, Peter Wilhelm; Sandlie, Lars Eriks & Mork, Jon (2017). Human papillomavirus in oropharyngeal squamous cell carcinoma in South-Eastern Norway: prevalence, genotype, and survival. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.  ISSN 0937-4477.  274(11), s 4003- 4010 . doi: 10.1007/s00405-017-4748-8
 • Fossum, Guro Haugen; Lindbæk, Morten; Gjelstad, Svein; Dalen, Ingvild & Kvaerner, Kari Jorunn (2013). Are children carrying the burden of broad-spectrum antibiotics in general practice? Prescription pattern for paediatric outpatients with respiratory tract infections in Norway. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  3(1) . doi: 10.1136/bmjopen-2012-002285

Se alle arbeider i Cristin

 • Fossum, Guro Haugen; Heltveit-Olsen, Silje Rebekka & Høye, Sigurd (2020). Experiences of patients and primary health care professionals during the COVID-19 epidemic in Norway.
 • Fossum, Guro Haugen (2019). Infeksjoner og antibiotikabruk hos gravide og hos småbarn.
 • Fossum, Guro Haugen (2019). RESPIRATORY TRACT INFECTIONS AND PRESCRIPTION DRUGS IN MOTHER AND CHILD - A STUDY FROM NORWEGIAN GENERAL PRACTICE.
 • Fossum, Guro Haugen (2019). RESPIRATORY TRACT INFECTIONS AND PRESCRIPTION DRUGS IN MOTHER AND CHILD - A STUDY FROM NORWEGIAN GENERAL PRACTICE.
 • Fossum, Guro Haugen; Brænd, Anja Maria; Høye, Sigurd & Minge, Christina (2019). European Treatment Guidelines for Otitis, Sinusitis and Tonsillitis in Primary Care.
 • Fossum, Guro Haugen (2018). Relationship between maternal antibiotic prescriptions and antibiotic and antiasthmatic prescriptions in children younger than one year.
 • Fossum, Guro Haugen (2013). Antibiotika til barn -et spørsmål om smak og behag. Utposten.  ISSN 0800-5680.  2, s 6- 7
 • Fossum, Guro Haugen & Hjortdal, Per (2013). Streptokokkhalsinfeksjon og skarlagensfeber, I:  Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.  Helsedirektoratet.  ISBN 978-82-8081-271-1.  8.5.  s 73 - 78

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 16. jan. 2020 15:05

Prosjekter