Hvorfor trenger vi «Nye STORK Groruddalen»?

STORK Groruddalen har allerede lært oss mye om mors helse i svangerskapet og etter fødsel, og om barnas vekst, men vi vet fortsatt ikke nok om mor og barns helse videre i livet.

Mål Nye Stork Groruddalen

Vi ønsker med dette nye prosjektet å finne ut enda mer om hvordan vi kan forebygge og behandle viktige helseproblemer som:

  • diabetes og hjerte- og karsykdommer
  • overvekt og fysisk inaktivitet
  • depresjon, lavt stoffskifte og andre vanlige helseplager.

Takket være verdifull informasjon vi allerede har fått gjennom STORK Groruddalen, vet vi mye om hvordan barna vokste tidlig i livet. En ny undersøkelse  gjør at vi kan forstå enda mer om helseutfodringene. God forebygging bør starte tidlig i livet.

Fysisk aktivitet og et sunt kosthold er viktig for den enkeltes helse. Å være i god fysisk form kan gjøre det lettere å takle hverdagens utfordringer. Men det betyr også mye at bydelene legger til rette for å skape og beholde gode levevaner på helsestasjoner, skoler og i fritid og i nærmiljøet.

Nye STORK Groruddalen vil gi oss viktig kunnskap om disse temaene. Vi vil bruke resultatene fra helseundersøkelsene slik at de kan komme mange til gode, ikke minst de som deltar i studien.

Delta Oppfølgingsundersøkelse

Resultat STORK Groruddalen 2008-2010

Publisert 21. feb. 2017 14:47 - Sist endret 25. feb. 2021 15:16