STORK Groruddalen

STORK Groruddalen er et stort folkehelseprosjekt med fokus på bedre helse for mor og barn – et unikt samarbeid mellom primærhelsetjenesten i Oslo kommune, spesialisthelsetjenesten og Universitetet i Oslo

Om prosjektet

Dette er en befolkningsbasert multisenterstudie i en multietnisk befolkning. Vi  har samlet data om gravide, deres barn og barnefar.

Mål

  1. Å fremskaffe oppdatert kunnskap om nye folkehelseutfordringer gjennom å kartlegge helsetilstanden til gravide og fødselsutfall i ulike etniske grupper.
  2. Å forbedre svangerskaps- og barselomsorgen ved å utvikle kultursensitive helsetjenester tilpasset befolkningens og den enkeltes behov.

Resultater

Underprosjekter

Finansiering

Forskningsdelen av prosjektet er hovedsakelig finansiert av

Forebyggingsdelen av prosjektet og deler av datainnsamlingen i bydelene er finansiert av Helsedirektoratet og bydelene Stovner, Grorud og Bjerke

Samarbeidspartnere

Vi har også internasjonale samarbeidspartnere i India, Nederland og UK

Start - slutt

Datainnsamlingen varte fra mai 2008 til mai 2010, men prosjektet vil fortsette i mange år til. Vi har konsesjon til oppfølgingsundersøkelser.

Publisert 13. jan. 2012 13:47 - Sist endret 19. feb. 2018 12:31