STORK Groruddalen

STORK Groruddalen er et stort folkehelseprosjekt med fokus på bedre helse for mor og barn – et unikt samarbeid mellom primærhelsetjenesten i Oslo kommune, spesialisthelsetjenesten og Universitetet i Oslo.

Om STORK Groruddalen

Dette er en befolkningsbasert multisenterstudie i en multietnisk befolkning.

Delta Oppfølgingsundersøkelse

2008-2010

I første runder av STORK Groruddalen (2008-2010) samlet vi data om gravide, deres barn og barnefar. Vårt hovedmål var å forstå mer, for slik å bidra til at færre kvinner og barn utvikler overvekt og fedme, diabetes og hjerte- og karsykdommer. Vi fremskaffet oppdatert kunnskap om disse folkehelseutfordringene gjennom å kartlegge helsetilstanden til gravide og fødselsutfall i ulike etniske grupper. Vi har brukt resultatene til å forbedre svangerskaps- og barselomsorgen ved å utvikle kultursensitive helsetjenester tilpasset befolkningens og den enkeltes behov.

2019-2022

I Nye STORK Groruddalen (2019-2022) ønsker vi å lære enda mer om hvordan vi kan kan forebygge og behandle viktige helseproblemer som: diabetes og hjerte- og karsykdommer, og andre vanlige helseplager. Derfor er vi nå i gang med en ny oppfølgelsesundersøkelse av kvinner og barn som deltok i 2008-2010.

Resultater

Finansiering

STORK Groruddalen

Forskningsdelen av prosjektet er hovedsakelig finansiert av:

  • Norges Forskningsråd
  • Helse Sør-Øst
  • Forebyggingsdelen av prosjektet og deler av datainnsamlingen i bydelene er finansiert av Helsedirektoratet og bydelene Stovner, Grorud og Bjerke

Nye STORK Groruddalen

  • Exstrastiftelsen
  • Universitetet i Oslo v/ Det medisinske fakultet

Start - slutt

2008 - 2010: STORK Grorudddalen – Datainnsamlingen.

2019 - 2021: Nye STORK Groruddalen – Oppfølgingsundersøkelse.

Sluttdato for prosjektet er satt til 2030.  

Publisert 13. jan. 2012 13:47 - Sist endret 26. aug. 2019 09:35