Deltakere i Rehabilitering av eldre hjemmeboende

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Ingrid Christina Foss
Dag Hofoss
Gro Næss Student gro.nass@medisin.uio.no
Jørund Straand Seniorrådgiver +47 22850647 +47-92852523 jorund.straand@medisin.uio.no
Marit Kirkevold Professor +47 22850569 marit.kirkevold@medisin.uio.no Aldring, Kronisk sykdom
Torgeir Bruun Wyller Professor +47 91166682 (mob) t.b.wyller@medisin.uio.no
Unni Sveen

Andre deltakere

  • Kari Sletnes