English version of this page

En etnografisk studie av surrogatmødre i India (avsluttet)

Vinn-vinn eller global utnytting av kvinner? Prosjektet tar for seg indiske kvinner som bærer fram og føder barn for andre mot betaling. Hvordan rekrutteres de, hvordan opplever de prosessen og hvilke konsekvenser får surrogatiarrangementet for dem, på kort og lang sikt?

Prosjektets hovedside er på engelsk.

Publisert 7. mars 2012 15:59 - Sist endret 23. feb. 2018 11:23