Lise M. Helsingen

Bilde av Lise M. Helsingen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Klinisk Effektforskning Gaustad Sykehus Bygg 20 Sognsvannsveien 21 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Inflammatorisk tarmsykdom og kreftrisiko
 • Kolorektal kreft og screening
 • Epidemiologi
 • Registerbasert forskning
 • Utvikling av retningslinjer
 • Risikostratifisering: Hvordan risiko oppfattes i befolkningen.

Bakgrunn

Lise Mørkved Helsingen er lege og ph.d.-kandidat i forskergruppen Klinisk effektforskning ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og Avdeling for transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus.

Det akademiske året 2018/2019 er hun gjesteforsker ved Harvard T.H. Chan School of Public Health i Boston, USA. Hun har tidligere jobbet som medisinsk redaktør i Tidsskriftet for Den norske legeforeningen.

Priser

Fulbright Scholarship 2018.

Publikasjoner

 • Hassan, Cesare; Antonelli, Giulio; Dumonceau, Jean-Marc; Regula, Jaroslaw; Bretthauer, Michael; Chaussade, Stanislas; Dekker, Evelien; Ferlitsch, Monika; Gimeno-Garcia, Antonio; Jover, Rodrigo; Kalager, Mette; Pellisé, Maria; Pox, Christian; Ricciardiello, Luigi; Rutter, Matthew D.; Helsingen, Lise M.; Bleijenberg, Arne; Senore, Carlo; Van Hooft, Jeanin E.; Dinis-Ribeiro, Mario & Quintero, Enrique (2020). Post-polypectomy colonoscopy surveillance: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline - Update 2020. Endoscopy.  ISSN 0013-726X.  52(8), s 687- 700 . doi: 10.1055/a-1185-3109
 • Helsingen, Lise M.; Refsum, Erle; Gjøstein, Dagrun Kyte; Løberg, Magnus; Bretthauer, Michael; Kalager, Mette & Emilsson, Louise (2020). The COVID-19 pandemic in Norway and Sweden – threats, trust, and impact on daily life: a comparative survey. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  20:1597, s 1- 10 . doi: 10.1186/s12889-020-09615-3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Helsingen, Lise M.; Zeng, Linan; Siemieniuk, Reed A.C.; Lytvyn, Lyubov; Vandvik, Per Olav; Agoritsas, Thomas; Bretthauer, Michael & Guyatt, Gordon (2020). Establishing thresholds for important benefits considering the harms of screening interventions. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  10:e037854(12), s 1- 9 . doi: 10.1136/bmjopen-2020-037854
 • Zeng, Linan; Helsingen, Lise M.; Nampo, Fernando Kenji; Wang, Yuting; Yao, Linag; Siemieniuk, Reed Alexander; Bretthauer, Michael & Guyatt, Gordon H (2020). How do cancer screening guidelines trade off benefits versus harms and burdens of screening? A systematic survey. BMJ Open.  ISSN 2044-6055. . doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2020-038322
 • Buskermolen, Maaike; Cenin, Dayna R; Helsingen, Lise M.; Guyatt, Gordon; Vandvik, Per Olav; Haug, Ulrike; Bretthauer, Michael & Lansdorp-Vogelaar, Iris (2019). Colorectal cancer screening with faecal immunochemical testing, sigmoidoscopy or colonoscopy: a microsimulation modelling study. BMJ. British Medical Journal.  ISSN 1756-1833.  367, s 1- 11 . doi: 10.1136/bmj.l5383
 • Helsingen, Lise M.; Vandvik, Per Olav; Jodal, Henriette C.; Agoritsas, Thomas; Lytvyn, Lyubov; Anderson, Joseph C.; Auer, Reto; Murphy, Silje Bjerkelund; Almadi, Majid Abdulrahman; Corley, Douglas A; Quinlan, Casey; Fuchs, Jonathan M.; McKinnon, Annette; Qaseem, Amir; Heen, Anja Fog; Siemieniuk, Reed A.C.; Kalager, Mette; Usher-Smith, Juliet A.; Lansdorp-Vogelaar, Iris; Bretthauer, Michael & Guyatt, Gordon (2019). Colorectal cancer screening with faecal immunochemical testing, sigmoidoscopy or colonoscopy: A clinical practice guideline. BMJ. British Medical Journal.  ISSN 1756-1833.  367:I5515, s 1- 16 . doi: 10.1136/bmj.l5515 Vis sammendrag
 • Jodal, Henriette C.; Helsingen, Lise M.; Anderson, Joseph C.; Lytvyn, Lyubov; Vandvik, Per Olav & Emilsson, Louise (2019). Colorectal cancer screening with faecal testing, sigmoidoscopy or colonoscopy: a systematic review and network meta-analysis. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  9(10), s 1- 18 . doi: 10.1136/bmjopen-2019-032773
 • Juul, Frederik Emil; Garborg, Kjetil Kjeldstad; Bretthauer, Michael; Skudal, Hilde Kristin; Oines, Mari N.; Wiig, Håvard; Rose, Øystein; Seip, Birgitte Karen Berggreen; Thomas Lamont, J.; Midtvedt, Tore; Valeur, Jørgen; Kalager, Mette; Holme, Øyvind; Helsingen, Lise M.; Løberg, Magnus & Adami, Hans Olov (2018). Fecal microbiota transplantation for primary Clostridium difficile infection. New England Journal of Medicine.  ISSN 0028-4793.  378(26), s 2535- 2537 . doi: 10.1056/NEJMc1803103 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Siemieniuk, Reed A.C.; Harris, Ian A.; Agoritsas, Thomas; Poolman, Rudolf W.; Romina, Brignardello-Petersen; Van De Velde, Stijn; Buchbinder, Rachelle; Englund, Martin; Lytvyn, Lyubov; Quinlan, Casey; Helsingen, Lise M.; Knutsen, Gunnar; Olsen, Nina Rydland; Macdonald, Helen; Hailey, Louise; Wilson, Hazel M; Lydiatt, Anne & Kristiansen, Annette (2017). Arthroscopic surgery for degenerative knee arthritis and meniscal tears: a clinical practice guideline. BMJ. British Medical Journal.  ISSN 1756-1833.  357 . doi: 10.1136/bmj.j1982
 • Øines, Mari Nanna; Helsingen, Lise M.; Bretthauer, Michael & Emilsson, Louise (2017). Epidemiology and risk factors of colorectal polyps. Baillière's Best Practice & Research : Clinical Gastroenterology.  ISSN 1521-6918.  31(4), s 419- 424 . doi: 10.1016/j.bpg.2017.06.004

Se alle arbeider i Cristin

 • Helsingen, Lise M.; Vandvik, Per Olav; Jodal, Henriette C.; Murphy, Silje Bjerkelund; Heen, Anja Fog; Kalager, Mette & Bretthauer, Michael (2019). Tarmkreftscreening, eller ikke?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(15) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0323
 • Refsum, Erle; Helsingen, Lise M.; Jodal, Henriette Cecilie; Løberg, Magnus; Høstmælingen, Njål & Kalager, Mette (2019). Personvern – en hinderløype. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(4), s 1- 3 . doi: 10.4045/tidsskr.19.0077
 • Juul, Frederik Emil; Garborg, Kjetil Kjeldstad; Bretthauer, Michael; Kalager, Mette; Midtvedt, Tore; Furholm, Siv; Helsingen, Lise M.; Valeur, Jørgen; Skudal, Hilde Kristin; Seip, Birgitte Karen Berggreen; Wiig, Håvard; Holme, Øyvind; Rose, Øystein; Lamont, J. Thomas; Løberg, Magnus; Adami, Hans Olov & Øines, Mari Nanna (2018). Fecal microbiota transplantation versus antibiotics for primary Clostridium difficile infection - a multicenter, randomized proof-of-concept trial.
 • Kalager, Mette; Hagen, Eirik M. & Helsingen, Lise M. (2016). Farlig forretning på frykt. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  127(278), s 30- 30
 • Helsingen, Lise M. (2015). Ett år som medisinsk redaktør. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135, s 1335 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0851

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. feb. 2019 15:52 - Sist endret 22. feb. 2019 09:33