English version of this page

Vitenskapelig uredelighet

Vitenskapelig uredelighet er en utfordring som undergraver verdien av og tilliten til vitenskapen. For å håndtere dette problemet trenger vi kunnskap om omfanget av ulike typer uredelighet, forskeres holdninger til og forskeres kunnskap om problemet.

Mål

  • Å undersøke kunnskap, holdninger og praksis for spesifikke typer vitenskapelig uredelighet blant forskere ved medisinske og helsevitenskapelige fakulteter i Norge, Skandinavia og internasjonalt. 
  • Bidra til metodikk for å få kunnskap om vitenskapelig uredelighet.
  • Bidra til å forbedre forskningsintegriteten.

Metode

Spørreundersøkelser til ph.d.-kandidater og etablerte forskere.


Finansiering

Prosjektet er finansiert av det ordinære budsjettet til SME og ekstra midler til praktiske formål (sendeundersøkelser).


Samarbeid

Karolinska Institutet, Syddansk Universitet, Universitetet i Tromsø, NTNU, Universitetet i Bergen


Start og slutt for prosjekt

2010 – 2023


Utfall (publikasjoner)

  • Hofmann B, Holm S. Vitenskapelig uredelighet – kunnskap, handlinger og holdninger hos doktorgradskandidater. Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke. 2016;136(17):1442-7.
  • Hofmann B. Uredelighet i forskning – hva vet vi?  Vitenskapelig (u)redelighet: Cappelen Damm Akademisk; 2016. p. 155-85.
     
Publisert 5. sep. 2022 10:11 - Sist endret 5. sep. 2022 10:19

Kontakt

Prosjektledere

Bjørn Hofmann og Søren Holm

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere