English version of this page

Sentre ved Institutt for helse og samfunn

Senter for global helse

Senter for global helse er et initiativ fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) som en del av agendaen for å møte FNs bærekraftsmål.

Senter for global helse er et virtuelt senter for forskere, klinikere og studenter som er interessert i global helse ved UiO, og et samlingspunkt for forskjellige fagområder og miljøer som er interessert i global helse.​

 

Senter for primærhelsetjenesteforskning

Senteret ble etablert i 2018 og skal fasilitere og bidra til at potensialet som ligger i Institutt for helse og samfunns brede og sterke kompetanse og nettverk blir brukt til å styrke forskning og utdanning i, med og for primærhelsetjenesten.