Sentre ved Institutt for helse og samfunn

Senter for global helse

Et virtuelt senter som skal styrke global helseforskning ved UiO. Oppstart oktober 2014. Senterets aktiviteter er tenkt å omfatte mellom annet koordinering av seminarer, møter, støtte til søknadsprosesser og utvikling av studietilbud.

Alle forskere ved UiO kan søke om tilknytning til senteret.