English version of this page

Sentre ved Institutt for helse og samfunn

Senter for global helse

Et virtuelt senter som skal styrke global helseforskning ved UiO. Oppstart oktober 2014. Senterets aktiviteter er tenkt å omfatte mellom annet koordinering av seminarer, møter, støtte til søknadsprosesser og utvikling av studietilbud.

Alle forskere ved UiO kan søke om tilknytning til senteret.

Senter for primærhelsetjenesteforskning

Senteret ble etablert i 2018 og skal fasilitere og bidra til at potensialet som ligger i Institutt for helse og samfunns brede og sterke kompetanse og nettverk blir brukt til å styrke forskning og utdanning i, med og for primærhelsetjenesten.