Livet rundt studiene

Helseledernes studentforening

Helseledernes Studentforenings formål er å samle foreningens medlemmer til å drøfte spørsmål av allmenn og faglig art.

Helseledernes fagutvalg

Helseledernes Fagutvalg (HFU) er et utvalg av tillitsvalgte studenter som representerer studentdemokrati ved de ulike årskullene fra bachelor- og masterstudiet.

Medicinerforeningen

Medicinerforeningen er en av Norges eldste studentforeninger. Foreningen er for alle studenter ved MED og OD, altså for studieretningene odontologi, ernæring, helseledelse og medisin. Vi organiserer sosiale arrangementer og driver baren Anestesien som er studentenes største samlingspunkt!

Felles for alle studenter ved UiO