Etikksatsning på odontologi

Knapt noe annet samfunnsområde har så mange etiske utfordringer som helsesektoren. Derfor har Det odontologiske fakultet nå satt inn et støt for å styrke etikkundervisningen ved masterprogrammet. Tanken er at studentene skal bli bedre rustet til å håndtere de etiske dilemmaene de garantert kommer til å støte på når de skal ut i arbeidslivet. 

Studentene fikk presentert konkrete oppgaver de skal jobbe med mens de er i praksis av teamet bak den nye etikksatsingen: Øyvind Asmyhr, Tiril Willumsen og Per Nortvedt (f.v.). Sigrid Kvaal er ikke tilstede på bildet. Foto: Fredrik Pedersen, OD/UiO.

Les resten av saken ved Det odontologiske fakultet.

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng, Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 18. feb. 2016 11:09 - Sist endret 18. feb. 2016 11:14