15 millioner euro til stort EU-prosjekt

UiO ved Hans Olav Melberg deltar i EU-prosjekt MICROB-PREDICT som har som mål å utvikle personlige, effektive og målrettede behandlingsmetoder for pasienter med diagnosene skrumplever og akutt kronisk leverfeil.

Profilbilde Melberg

Førsteamanuensis Hans Olav Melbeg

Globalt dør 1,2 millioner mennesker årlig av kroniske leversykdommer. Ofte er det uforklarlige, individuelle forskjeller i utviklingen av disse sykdommene. Det er derfor viktig å utvikle ny og mer personlig behandling for å hjelpe berørte personer – dette for å lette byrden på pasienten, men også helsevesenet, opplyser prosjektet. Sykdomsløpet ved kronisk leversykdom er alvorlig og pasienten har ofte ikke evne til å jobbe. I tillegg er helsekostnadene høye. Kronisk leversvikt har derfor også en stor sosioøkonomisk konsekvens.

– Vår oppgave i prosjektet er å gjøre beregningene av kostnader og nytte, knyttet til de diagnostiske testene og intervensjonene som kommer ut av prosjektet, forklarer Hans Olav Melberg ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved UiO.

Omfattende pasientdata

I alt 22 europeiske institusjoner deltar i prosjektet som går over seks år. Offisiell oppstart er 1. februar i Barcelona. Prosjektet er EU-finansiert og har en finansieringsramme på 15 millioner euro. Prosjektet blir ledet av Professor Dr. Jonel Trebicka fra European Foundation for the Study of Chronic Liver Failure.

Prosjektet vil integrere mikrobiologiske resultater og andre pasientdata fra tidligere studier som Galaxy, Liverhope og Predict. Dette utgjør pasientdata fra ca. 10 000 individer. I tillegg skal prosjektet generere en omfattende database som inkluderer data fra avføring, blod, spytt, slimhinne og urinprøver fra syke pasienter.    

Les hele pressemelding fra prosjektet her.

Publisert 1. feb. 2019 13:53 - Sist endret 4. feb. 2019 08:28