English version of this page

Global interesse for UiO-kurs

En MOOC utviklet ved Institutt for helse og samfunn hjelper deltakere over hele verden i å utforme doktorgradssøknad. Få uker etter lansering har over 3000 personer fra 150 land tatt kurset i bruk. 

Mann med kamera filmer en annen framfor en grønn bakgrunn.

Audun Bjerknes filmer Fikadu Balcha, Ph.D. student ved Avdeling for sykepleie. (Foto: Øystein Røynesdal)

MOOCen «How to Write a Ph.D. Research Proposal» ble i slutten av mai lansert på den digitale kursplattformen FutureLearn. Formålet har vært å lage et gratis verktøy som bidrar til kapasitetsbygging innen helseforskning globalt. Kurset er finansiert gjennom EXCEL SMART, et prosjekt som i utgangspunktet arbeider for å bedre kvaliteten på høyere utdanning i Etiopia.

– Det er første gang en slik MOOC – som gir opplæring i å skrive doktorgradssøknad og søknad for mindre forskningsprosjekter – er åpent tilgjengelig og spredd globalt, forklarer professor Anne Moen, primus motor sammen med Jeanette H. Magnus og Øystein Røynesdal ved Institutt for helse og samfunn, og LINK.

Nord og Sør

Nettkurset går over en periode på fire uker.

– Responsen har vært fantastisk. Vi har nådd ut til personer fra hele verden, nord og sør. Viktige forutsetninger for utviklingen var at kursdeltakerne slipper å reise, at kursdeltakerne slik får mer tid til gjennomføring, samt at løsningen fungerer i land med lav båndbredde, sier Moen. 

Innholdet i MOOCen baserer seg på kursing UiO har foretatt ved Jimma University og Saint Paul’s Millennium Medical College i Etiopia, gjennom både EXEL SMART (finansiert av DIKUs NORPART-program) og SACCADE (finansiert av NORADS NORHED-program).  

Publisert 17. juni 2019 12:48 - Sist endret 18. juni 2019 13:50