Internasjonal heder til Ragnhild Hellesø

Ragnhild Hellesø, professor og avdelingsleder ved Sykepleievitenskap, er utnevnt som «Honorary Skou Professor» ved Aarhus Universitet.

Hellesø, som er tilknyttet «Institut for Folkesundhed» i Aarhus, er en av i alt 47 professorer som får betegnelsen «Honorary Skou Professor» ved fakultetet for helse. Utnevnelsene er et ledd i Aarhus Universitets strategi for å styrke det internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeidet.

Utnevnelsen er oppkalt etter Jens Christian Skou som mottok Nobelprisen i kjemi i 1997. Kandidatene kommer fra de 100 øverst rangerte universitetene i verden.

– Med innsatsen ønsker fakultetsledelsen å bringe nye perspektiver til undervisningen, styrke relasjonene til ledende forskningsenheter i utlandet og etablere felles forskningsprosjekter og fondssøknader, skriver Aarhus Universitet på sine hjemmesider.

Hellesø og sykepleievitenskap samarbeider med universitetet om utvikling av helsetjenester til eldre pasienter med sammensatte sykdommer. De to institusjonene har også felles interesse i utvikling av nye utdanningsmodeller i primærhelsetjenesten.

– Utnevnelsen åpner opp for nye muligheter og tettere samarbeide innad i avdelingen og på tvers av Helsam, sier Hellesø. Hver av det utnevnte professorene fikk i forbindelse med utnevnelsen invitere med seg en forsker fra eget miljø som er i starten av karrieren der formålet var nettverksbygging. For sykepleievitenskap gjelder det Edel Svendsen.

Innsettelse ble avholdt 8.okt i Aarhus. Vi gratulerer Ragnhild Hellesø med utnevnelsen. Les mer på hjemmesiden til Aarhus Universitet.

Publisert 14. okt. 2019 13:58 - Sist endret 14. okt. 2019 14:02