Internasjonal pris for forskingsinnovasjon

Brukerstyrt helseinformasjon er grunnsteinen i CAPABLE. Den innovative og nytenkende tilnærmingen i prosjektet ble denne uken tildelt Thrillium II-prisen.

Anne Moen mottar prisen på vegne av CAPABLE-prosjektet
Foto: UiO

Thrillium II-prosjektet som star bak prisen, er finansiert gjennom EU Horizon 2020, og bygger på samarbeid mellom EU og USA for å styrke arbeidet for å bedre informasjonsutveksling i helsetjenesten. Prisen tildeles en organisasjon som arbeider for å integrere og promotere utveksling og nye måter å bruke egen helseinformasjon på. CAPABLE, et NFR-finansiert, offentlig innovasjonsprosjekt i regi av UiO og Akershus Universitetssykehus, er utpekt som den verdige vinneren. 

– I CAPABLE tar vi utgangspunkt i hypotesen at det er i innbyggernes interesse å ha med seg et utvalg helseinformasjonen der de er, og at det er innbyggeren selv som velger hva de vil dele. Dette er en ny måte å tenke på og det er denne brukersentreringen som vurderingspanelet ser ut til å ha lagt vekt på, forklarer prosjektleder Anne Moen ved Institutt for helse og samfunn. 

Om CAPABLE

Prosjektet utforsker hvordan innbyggeren i større grad kan nyttiggjøre seg egen helserelaterte informasjon. Prosjektet ser spesielt på hvilke nye muligheter CAPABLE-verktøyet gir innbyggeren til å samle relevant helseinformasjon fra eksiterende kilder eller dette selv, aktivt bruke denne helseinformasjon i dagliglivet, velge hvem man vil dele informasjonen med, og samtidig sikre at essensiell informasjon alltid er tilgjengelig. I første omgang fokuserer prosjektet på informasjon om legemidler, ernæring og koordinering av avtaler og tjenester. Arbeidet bygger bl.a. på de regionale forsknings- og innovasjonsprosjektene APPETITT og MEDAKTIV. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom HELSEVEL-programmet for tidsperioden 2018 – 2021.

 

Publisert 14. juni 2019 08:07 - Sist endret 10. aug. 2021 14:26