Samarbeidsarena for internasjonal forskningsetikk

18 deltakere fra Thailand, Filippinene og Kazakhstan besøkte nylig Oslo for å delta på ukeskurset «Advanced MA course in International Research Ethics», arrangert av Senter for medisinsk etikk.

Bildet kan inneholde: Sosial gruppe, Team, Ungdom, Samfunnet, Begivenhet.

I forkant av ukeskurset fikk deltakerne også møte med personer som arbeider med bioetiske spørsmål ved Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Deltakerne møtte videre med sekretariatet for Bioteknologirådet, Teknologirådet, representanter fra tre nasjonale forskningsetiske komiteer, samt den regionale etikk-komiteen i Helse Sør-Øst. 

– Deltagelsen på kurset og møtene med bioetiske og forskningsetiske institusjoner i Norge er et resultat av samarbeidsavtalen med FERCAP og tre medisinske fakulteter i Thailand som ble underskrevet i 2018, forklarer professor Jan Helge Solbakk.

Bakgrunn for samarbeidet

Da samarbeidsavtalen mellom UiO, de tre medisinske fakultetene i Thailand, og FERCAP - Forum for Ethical Review Committees in the Asian and Western Pacific Region, ble underskrevet i fjor, uttalte daværende dekan ved det Medisinske fakultet, at samarbeidet var et kapasitetsoppbyggingsinitiativ med hensikt å danne fundamentet for et langsiktig og godt samarbeid.

– Det er klart sammenfallende interesser mellom oss, FERCAP og de tre universitetene hva angår å forske på kriterier for «post trial access» - det vil si tilgjengelighet, av behandlinger som utprøves i disse landene. Det nylig avholdte kurset var et viktig første steg i det videre samarbeidet, forklarer Solbakk.

Av Thea Cecilie Engelsen
Publisert 3. juni 2019 13:08 - Sist endret 3. juni 2019 15:39