Ny tverrfaglig satsing ved Helsam

I desember ble det klart at det tverrfaglige prosjektet “INOREG: Inovations in use Of Register data for analyzing effects of primary and municipal care in patients with chronic diseases” får midler fra NFR gjennom HELSEVEL.

Professor Tron Anders Moger er prosjektleder for Helsams nye tverrfaglige satsing.

Prosjektet vil bli ledet av professor Tron Anders Moger (Heled). Moger har med seg professor Ragnhild Hellesø (Sykepleievitenskap), professor Nina K Vøllestad

(Helsevitenskap) og førsteamanuensis Trond Tjerbo (Heled).

Formålet er å finne ut mer om hvilke samspill mellom primær- og kommunehelsetjenester som virker, og hvilke som ikke virker for pasienter med kroniske sykdommer (KOLS og muskel/skjelettlidelser).

- Målene på hva som virker er: bedre arbeidslivstilknytning, mindre bruk av trygdeytelser og færre sykehusinnleggelser.​ Prosjektet vil bruke en kombinasjon av kvantitative analyser på registerdata og kvalitative analyser, for å finne bedre måter å tilby helsetjenester på, sier prosjektleder Moger. 

Søknadssummen for prosjektet er 11 999 000.

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 13. jan. 2020 08:51 - Sist endret 13. jan. 2020 09:23