2020

Publisert 6. feb. 2020 15:01

Silje Havrevold Henni har fått Fulbrightstipend som finansierer deler av et ettårig forskeropphold ved Department of Biomedical Informatics, Columbia University i New York.

Publisert 13. jan. 2020 08:51

I desember ble det klart at det tverrfaglige prosjektet “INOREG: Inovations in use Of Register data for analyzing effects of primary and municipal care in patients with chronic diseases” får midler fra NFR gjennom HELSEVEL.