English version of this page

Senter for medisinsk etikk skal koordinere EU-prosjekter for 6 millioner euro

Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo fikk nylig innvilget hele tre EU-prosjekter hvor senteret står som koordinator. Samlet får prosjektene 6 millioner euro.

To av prosjektene er så kalte SwafS-prosjekter – Science with and for Society – og tildeles som en del av Horizon 2020-programmet til EU. Det tredje prosjektet kommer innunder EDCTP sin satsing Ethics and regulatory capacities.

– Å få innvilget ett EU-prosjekt er bra. Å få innvilget tre, det er fantastisk for et lite senter som oss, sier Reidar Pedersen, avdelingsleder for Senter for medisinsk etikk (SME).

De tre prosjektene skal ledes av Søren Holm, Jan Helge Solbakk og Rosemarie de la Cruz Bernabe.

ROSiE

Akronymet ROSiE står for Ansvarlig åpen vitenskap i Europa (Responsible Open Science in Europe). Hensikten med prosjektet er å analysere etiske utfordringer knyttet til åpen

Professor Søren Holm er prosjektleder for ROSiE.

vitenskap og grasrotforskning, samt å utvikle verktøy som skal sikre etikk og forskningsintegritet som strukturelle komponenter.

I alt 11 europeiske forskningsinstitusjoner er involvert i satsingen som skal koordineres av Universitetet i Oslo ved prosjektleder professor Søren Holm i samarbeid med forsker Rosemarie de la Cruz Bernabe, professor Bjørn Hofmann, doktorgradsstipendiat Heidi Beate Bentzen, professor Jan Helge Solbakk, professor Anne Kari Tolo Heggestad og professor emeritus Arild Jansen.

Prosjektet er innvilget 2,5 millioner euro i forskningsmidler.

 

HYBRIDA

Formålet med HYBRIDA-prosjektet er å lage et kart over ulike typer organoider, utvikle

Bildet kan inneholde: Portrett, Eldre, Offisielt.
Professor Jan Helge Solbakk er prosjektleder for HYBRIDA.

målemetoder for å evaluere effekten av forskning på og med organoider, og å foreslå etiske og rettslige kjøreregler for slik forskning. Organoider er miniorganer utviklet fra stamceller.

I alt 8 europeiske forskningsinstitusjoner er involvert i satsingen som skal koordineres av Universitetet i Oslo ved prosjektleder professor Jan Helge Solbakk i samarbeid med professor Stefan Krauss, professor Bjørn Hofmann, forsker Henrik Vogt, og doktorgradsstudent Heidi Beate Bentzen.

Prosjektet er innvilget 3 millioner euro i forskningsmidler.

 

Access Africa 1

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom forskere i Norge, Etiopia og

Forsker Rosemarie de la Cruz Bernabe er prosjektleder for Access Africa 1.

Uganda, koordinert av Universitetet i Oslo ved prosjektleder Rosemarie de la Cruz Bernabe.

Formålet med prosjektet er kapasitetsbygging innen nasjonale etikk komiteer og relevante legemiddelregulerende institusjoner i Sub-Sahara-regionen.

Prosjektet er innvilget 500 000 euro i forskningsmidler.

Publisert 6. aug. 2020 14:38 - Sist endret 7. aug. 2020 08:19