Stort sett stabile søkertall til internasjonale masterprogram

Antallet internasjonale studenter som i 2020 søker om opptak til de engelske masterprogrammene ved Institutt for helse og samfunn, er sammenlignbart med tidligere år.

Tre studenter sitter utendlørs, permer i hånden.

Colourbox illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox illustrasjonsfoto

Første desember var søknadsfristen for det internasjonale opptaket (land utenfor EU), til programmene International Community Health (ICH), Health Economics, Policy and Management (HEPMA) og European Master in Health Economics and Management (EUHEM).

Koronapandemien til tross, opptaket viser at søkertallene holder seg på et høyt nivå.

–  Det er overraskende at antall internasjonale søkere holder seg på et så høyt nivå under pandemien, synes instituttleder Terje P. Hagen.

872 internasjonale søkere

De tre studieprogrammene tilbyr til sammen 100 studieplasser i Oslo, 45 ved ICH, 35 ved HEPMA og 20 ved EUHEM. Men bare en mindre andel av plassene på HEPMA og EUHEM-programmene tildeles internasjonale studenter utenfor Europa. De internasjonale søkertallene for de respektive programmene er 346, 359 og 167.

Det europeiske samarbeidsprogrammet EUHEM skiller seg noe fra de andre programmene ettersom programmet er delt mellom fire europeiske universiteter og tilbyr en såkalt Joint Degree – delt grad, med til sammen 80 plasser hvorav 20 av disse er i Oslo. Søkertallene til EUHEM er også de eneste som har hatt en tilsynelatende reduksjon, men trolig ikke på grunn av korona.

– I år deler ikke EUHEM ut Mundus stipend, et svært gunstig EU-stipend. Stipendordningen er attraktiv og genererer særlig mange søkere fra land utenfor EU. EUHEM vil søke om en fornyelse av ordningen fra 2022, forklarer Hagen.

– Selv om det internasjonale søkertallet til EUHEM er ned fra i fjor, fra 339 til 167, er tallet likevel vesentlig høyere enn det aktuelle søkertallet før stipendordningen kom på plass i 2017 – 90 i 2016.

ICH hadde for 2020 nøyaktig like mange internasjonale søkere som året før, mens HEPMA har hatt en marginal nedgang på 8 søkere.

1. mars er søknadsfrist for EU-land og Sveits. 15. april er søknadsfristen for de som bor i Norge. De endelige opptakstallene vil først være klare i juli 2021.

 

 

Publisert 11. des. 2020 07:44 - Sist endret 11. des. 2020 07:57