Lærer studentene å sette brukeren i sentrum

En ny undervisningsfilm om brukermedvirkning og samhandling skal gi studenter praktisk øvelse i hvordan man samarbeider med bruker og andre helse- og sosialarbeidere.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, ansiktsuttrykk, nese.
Utdrag fra undervisningsfilmen Brukeren i sentrum hvor Gard Eidsvold spiller Rune, mens andre roller spilles av helse- og sosialpersonell. Se filmens teaser på Vimeo. 

Gjennom eksempler hentet fra virkelige livshistorier illustrerer filmen praktiske utfordringer som kan oppstå – og har eksempler på både gode og dårlige løsninger for å stimulere til diskusjon blant studentene.

Rune er 50 år og ved slutten av et behandlingsopphold i rusbehandlingsinstitusjon. Vi møter Rune på et ansvarsgruppemøte sammen med et team bestående av NAV, spesialisthelsetjenesten, fastlege og pårørende. Slik begynner filmen Brukeren i sentrum.

– Selv om intensjonene er gode, går ikke alt som det bør i det vi først ser av denne samtalen, sier Anne Kveim Lie, førsteamanuensis og underviser på medisinutdanningen ved Universitetet i Oslo. Kveim Lie er en av pådragsdriverne bak filmen finansiert av Stiftelsen Damm.

Testet metode

Metoden i undervisningsfilmen er utviklet av Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus (OUS), i samarbeid med blant andre bruker- og pårørendeorganisasjoner, som del av medisinutdanningen.

– I undervisningen simuleres ansvarsgruppemøter, med deltagelse av bruker som har egenerfaring med rusavhengighet, samt personell fra NAV Oslo kommune og fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB. En student spiller fastlege. Resten av studentene tar notater til bruk i utforming av forslag til individuell plan for bruker. Etter simuleringen blir det diskusjon om hvordan samarbeidet mellom hjelpere og bruker har gått, og studentene får stille spørsmål fritt, forklarer Kveim Lie.

Undervisningen har fått så gode tilbakemeldinger at brukerorganisasjonen A-larm, universitetet i Oslo og Nasjonal kompetansetjeneste TSB, OUS, søkte og fikk midler fra Stiftelsen Damm til å utvikle en film som kunne brukes av studenter over hele landet.

– Ofte overveldes studenter ved overgangen til klinisk praksis. Dette prosjektet skal bidra til at studenter får større forståelse av verdien av brukermedvirkning og av et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i møter med pasienter med sammensatte utfordringer, forklarer Kveim Lie.

Krav til bruk

I tillegg til bruk ved medisinutdanningen, er målet at metoden kan tas i bruk ved sykepleie- og vernepleiestudier samt studier innen sosialt arbeid.  

– Filmen kan bidra til praksisnær undervisning knyttet til mange av læringsutbyttene i de nye nasjonale retningslinjer for helse- og sosialutdanningen (RETHOS). Prosjektgruppen har også prøvd filmen i etter- og videreutdanning av helse- og sosialfaglig personell, og fått gode tilbakemeldinger på det, sier Kveim Lie.

Filmen er nå ferdig, og i disse dager ferdigstilles undervisningsmateriell. Undervisningsopplegget vil piloteres til høsten, og være tilgjengelig for læresteder fra 2021.

En forutsetning for bruk av filmen er at en med brukererfaring deltar som lærere i undervisningen sammen med faglærer – prosjektet vil lære opp brukere i den hensikt.

Eventuelt interesserte kan ta kontakt med Anne Kveim Lie eller prosjektleder Tommy Sjåfjell.

 

 
Publisert 26. juni 2020 09:25 - Sist endret 11. aug. 2020 11:35