700 helseøkonomer til Oslo

Bærekraftige velferdssystem er tema for den europeisk helseøkonomikonferanse som arrangeres i Oslo 5.-8.juli. 90 prosent av deltakerne er internasjonale.

Illustration healthy planet - earth placed on a blue background with a stethoscope wrapped around it.
Foto: Colourbox illustration

Konferansen arrangeres av avdeling for Helseledelse og helseøkonomi (UiO) i samarbeid med Frischsenteret, på vegne av nettverksorganisasjonen European Association for Health Economics (EuHEA).

Målet med konferansen er å fremme samarbeid mellom helseøkonomiske forskningsmiljøer i Europa og å profilere og fremme helseøkonomi ved europeiske universiteter.

–  Årets EuHEA-konferanse er en viktig arena hvor vi presenterer og diskuterer ny internasjonal forskning for bærekraftige velferdssystem, sier professor Tor Iversen, leder for arrangementskomiteen.

Felles utfordringer

En aldrende befolkning, kostbar teknologisk utvikling, mangel på helsepersonell, og en større andel kronisk syke, utfordrer helsesystem verden rundt. 

Bildet kan inneholde: klær, hode, smil, erme, halsbånd.
Professor Tor Iversen er samfunnsøkonom med spesialisering innenfor helseøkonomi.

Kombinert med økt økonomisk usikkerhet og lavere vekstprognoser, økte pensjonskostnader og mindre oppslutning om velferdsstaten, er det nødvendig å bygge bærekraftige løsninger for organisering og finansiering av fremtidens helsetjeneste.

–  Norge er intet unntak. Den samme utviklingen vi ser internasjonalt, gjelder også oss. Prinsipper om bærekraft gjennomsyrer derfor forskningen vår. For å oppnå resultater i forskningen er vi både avhengige av samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av landegrenser og tett samarbeid med brukerorganisasjoner, sier Iversen og presiserer:

–  Det er en økende interesse for sykdomsforebyggende tiltak, rettferdig fordeling av helse og helsetjenester og internasjonale sammenlignende studier om helseeffekter og kostnader ved helsetjenester. Finansiering av helsesektoren får mye oppmerksomhet, inkludert finansieringsordningen for sykehus, betalingssystemet for fastleger og finansiering av pleie- og omsorgstjenester.

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi har mottatt arrangementsstøtte på 150 000 kroner fra Helsedirektoratet og 300 000 kroner fra Norges forskningsråd (NFR).

Om avdeling:

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved UiO er et ledende miljø innen helseøkonomiforskning i Norge, med sterk faglig kompetanse som vektlegger samarbeid innad i Norge, Norden, Europa og internasjonalt. Avdelingen en også en driver i å utvikle nye modeller for bærekraftige velferdstjenester gjennom satsingen Norsk Senter for helsetjenesteforskning (NORCHER). Les mer om EUHEA konferansen på hjemmesidene til Universitetet i Oslo.

 

Publisert 17. juni 2022 09:00 - Sist endret 17. juni 2022 09:01