English version of this page

Kick-off for OperA-prosjektet på Holmenkollen

Det EU-finansierte flaggskipsprosjektet presenterte partnere og delprosjekter den 13. september. OperA-prosjektet er et femårig prosjekt, som vil forbedre behandling av tarmkreft ved bruk av kunstig intelligens. 

Prosjektgruppen OperA

Foto: Mathilde Bakke, UiO

Den 13. september 2022 møttes OperA-prosjektgruppen på Holmenkollen i Oslo, for å sparke i gang forskningsprosjektet.

– Målet med dette spennende prosjektet er å optimalisere forebygging og behandling av tarmkreft ved å utvikle og teste nye kunstig intelligens-verktøy for koloskopi, sier Dr. Yuichi Mori, prosjektkoordinator for OperA-prosjektet, gastroenterologist og førsteamanuensis ved forskergruppen Klinisk effektforskning, Universitetet i Oslo.

OperA (Optimising Colorectal Cancer Prevention Trough Personalized Treatment with Artifical Iintelligence) er det første samarbeidsprosjektet under Horisont Europa ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Prosjektet er tildelt 4.7 millioner Euro fra Horisont Europa, hvorav 1.8 millioner Euro ble tildelt UiO. 

Prosjektet har følgende mål:

  1. Vise verdien av å bruke kunstig intelligens-teknologi under koloskopi i forbindelse med tarmkreft-screening, ved å gjennomføre en pan-europeisk, befolkningsbasert, randomisert studie med 222 000 deltakere.
  2. Utvikle et kunstig intelligens-verktøy for bruk under koloskopi, for personlig tilpasset behandling av potensielt farlige polypper og tarmkreft.
  3. Utvikle kostnadseffektivitetsmodeller for bruk av kunstig intelligens under koloskopi i forbindelse med tarmkreft-screening.
  4. Undersøk etiske og juridiske barrierer i utvikling og implementering av kunstig intelligens under tarmkreft-screening.
  5. Generere de første pålitelige og raskt oppdaterte kliniske retningslinjene for bruk av kunstig intelligens under screening-koloskopi.
  6. Utvikle et pasientorientert kunstig intelligens-verktøy gjennom å inkludere brukere i prosessen med utvikling og kommunikasjon av kunstig intelligens.

Introduserte partnere og delprosjekter 

Under møtet på Holmenkollen presenterte de 18 prosjektpartnerne de åtte delprosjektene (work packages). 

– Det var et veldig spennende møte i dag. Hver av de åtte delprosjektene vil organisere og utføre banebrytende utvikling for å maksimere bidraget til OperA-prosjektet, forklarer Dr. Mori.

Forskerkonsortiet består av anerkjente eksperter innen gastroenterologi, maskinlæring, kreft-screening, biostatistikk, sykdomsmodellering, reguleringsvitenskap, og medisinsk etikk og -juss. 

Blant de mange partnerne i prosjektet er Universitetet i Oslo (UiO), Oslo Universitetssykehus (OUS), Magic Evidence Ecosystem Foundation (MEEF), Aarhus universitet, Karolinska institutet, Marie Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Warsawa, Humanitas universitet, Milano, King’s College Hospital London, University College London, Universitetet i Barcelona, Pennsylvania State University, og Showa universitet, Yokohama. 

OperA-project kick-off at Holmenkollen

Se hele programmet for kick-off her

13:00-16:45    Meeting @ Scandic Holmenkollen    

Chairs: Yuichi Mori and Michael Bretthauer

1.    (13:00-13:15) Greeting from Coordinator -Scope and goal of OperA: Yuichi Mori

2.    (13:15-14:00) Introduction of each Beneficiary and Associate Partner.

a.    University of Oslo (Yuichi Mori)
b.    Oslo University Hospital (Michael Bretthauer)
c.    MAGIC Evidence Ecosystem Foundation (Per Olav Vandvik)
d.    Aarhus University (Rune Erichsen)
e.    Karolinska Institute (Hans Olov Adami)
f.    Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology (Michal F Kaminski)
g.    Fundacio Clinic per a la Recerca Biomedica and Hospital Clinic de Barcelona (Maria Pellise)
h.    Humanitas University (Cesare Hassan)
i.    University Hospital Eppendorf (Thomas Rosch)
j.    National and Kapodistrian University of Athens (Konstantinos Triantafyllou)
k.    King’s College Hospital (Shraddha Gulati)
l.    University College London (Omer Ahmad)
m.    Maplesoft Europe Limited (Juergen Gerhard)
n.    Beth Israel Deaconess Medical Center (Tyler M Berzin)
o.    Pennsylvania State University (Sara Gerke)
p.    Showa University (Shin-ei Kudo / Masashi Misawa)
q.    Nagoya University (Kensaku Mori)

3.     (14:00-14:20) Horizon Europe project (TBD): Marianne da Silva - EU project advisor

4.    (14:20-16:50) Overview of each work package (WP) and WP leaders

a)    WP1 (population-based randomized trial): 
Yuichi Mori / Michael Bretthauer

b)    WP2 (innovation project to develop a novel AI tool): 
Shraddha Gulati / Masashi Misawa

-    Coffee break (10 min)   -

c)    WP3 (cost-effectiveness study): 
Mette Kalager / Magnus Løberg / Cesare Hassan

d)    WP4 (ethics in AI): 
Omer Ahmad / Sara Gerke / Tyler Berzin

e)    WP5 (guidelines): 
Konstantinos Triantafyllou / Per Olav Vandvik / Cesare Hassan

f)    WP6 (dissemination strategy): 
Michal Kaminski / Michael Bretthauer

g)    WP7 (communication strategy): 
Maria Pellise

h)    WP8 (administration management): 
Madeleine Berli / Anita Aalby
 

Av Mathilde Coraline Aarvold Bakke
Publisert 20. sep. 2022 15:31 - Sist endret 22. sep. 2022 11:49