English version of this page

4,7 millioner euro til UiO-ledet EU-prosjekt

Dr. Yuichi Mori, ved forskergruppen Klinisk effektforskning, skal lede et nytt storprosjekt som skal finne løsninger for bruk av kunstig intelligens i klinisk medisin. Målet er å forbedre diagnostisering av og dødelighet ved tykktarmskreft.

Illustrasjonsfoto tegning av rosa tarm på lyseblå bakgrunn, leger står rundt.
Foto: Colourbox illustrasjon

Prosjektet består av i alt 18 partnere med ekspertise i verdensklasse innen gastroenterologi, maskinlæring, kreftscreening, biostatistikk, sykdomsmodellering, reguleringsvitenskap og medisinsk etikk og -juss.

Profilbilde av en smilende Yuichi Mori, kledd i mørk dress mot en lys bakgrunn.
Lege og forsker Yuichi Mori.

Den totale prosjektrammen er på 6 millioner Euro. Tildelingen fra Horisont Europa utgjør 4,7 millioner euro, mens resten blir dekket av et britisk finansieringsorgan. I overkant av 1,8 millioner euro går til Universitetet i Oslo. Dette er det første samarbeidsprosjekt under Horisont Europa ved Det medisinske fakultet.

Mori er del av forskergruppen Klinisk effektforskning ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (UiO) og Avdeling for transplantasjonsmedisin ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Forskergruppen, ledet av professor Mette Kalager, gjennomfører store randomiserte og epidemiologiske studier for å vurdere effekter av ulike diagnostiske og terapeutiske intervensjoner.

Kunstig intelligens i klinisk medisin

Det er forventet at kunstig intelligens (AI) vil kunne redusere forekomst og dødelighet av tykktarmskreft gjennom persontilpasset behandling. Integreringen av AI-teknologier i klinisk medisin har så langt vært hindret av utfordringer knyttet til usikre langsiktige kliniske fordeler, kostnadseffektivitet og etiske og juridiske problemstillinger.

Ved å vurdere verdien av AI-assistert koloskopi i forebygging av tykktarmskreft, vil prosjektet ha stor potensiell innvirkning på pasienter, samfunn og økonomi i Europa og verden.

– Det nye prosjektet tar sikte på å drastisk forbedre kreftdiagnostisering og polyppbehandling. En av hovedoppgavene til prosjektet er å fastslå verdien av AI-assistert koloskopi-undersøkelser i forebygging av tykktarmskreft ved å gjennomføre en pan-europeisk, populasjonsbasert, randomisert studie, forklarer Mori og legger til:

– Mitt forskningsfokus er å endre omsorgsstandarder ved å etablere pålitelige kliniske data som kan bedre pasientenes behandlingsutfall. For å nå dette målet er jeg interessert i å implementere AI-teknologi i koloskopiundersøkelser og gastroenterologisk praksis. Jeg er begeistret og beæret over å motta disse prestisjetunge midlene fra EU-kommisjonen. Samtidig føler jeg et stort ansvar for å maksimere prosjektets verdi og resultater ved bruk av dyrebare ressurser fra europeiske land.

Av Thea Cecilie Engelsen
Publisert 15. juni 2022 13:07 - Sist endret 15. juni 2022 13:07