English version of this page

Seksjon for økonomi og personal Helsam

Seksjonens ansatte arbeider med:

  • Økonomioppgaver knyttet til budsjettarbeid, kontrollerfunksjon, prosjektøkonomi, økonomirapportering, analyser og utredninger.
  • Bilagslønnsarbeid, bilagsbehandling, superbruker HR-portalen bilag.
  • Bestillinger og faktura
  • Rekruttering, tilsettinger, forlengelser, fratredelser, permisjoner, oppfølging sykefravær, lederstøtte i personaloppfølging, rådgiving i personalarbeid, superbruker HR-portalen personal.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13100510 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 520104 Vortex, FS m.m.