English version of this page

Seksjon for økonomi og personal Helsam (SØP)

Seksjonen skal ivareta

  • Økonomioppgaver knyttet til budsjettarbeid, kontrollerfunksjon, prosjektøkonomi, økonomirapportering, analyser og utredninger.
  • Bilagslønnsarbeid, bilagsbehandling, superbruker HR-portalen bilag.
  • Rekruttering, tilsettinger, forlengelser, fratredelser, permisjoner, oppfølging sykefravær, lederstøtte i personaloppfølging, rådgiving i personalarbeid, superbruker HR-portalen personal.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo