English version of this page

Seksjon for fellestjenester Helsam

Seksjonen skal ivareta oppgaver knyttet til IT, teknisk drift, administrering av IT-kontoer, kommunikasjonsarbeid, innkjøp, fakturabehandling, arealforvaltning, HMS, kvalitetssikring av opptak og drift av instituttemner i phd-programmet, mottak og tilrettelegging for internasjonale gjester/ansatte, tilrettelegging for disputaser og førstelinjetjenester.

Kontakt

Postadresse Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo Telefon: +47 22850550

Enhetskoder

Koststed 13100500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 520100 Vortex, FS m.m.