Rusmiddeloverdose – én av ti tilbake med ny overdose innen en uke

Boligløse pasienter, pasienter som gikk under behandling, og pasienter med opioidoverdose hadde størst risiko for ny overdose like etter den forrige.

Person som sitter mot en grå betongvegg med en sprøyte i hånden

Illustrasjonsbilde overdose.

Foto: Colourbox

I en tidligere undersøkelse ved Legevakten i Oslo vises det at overraskende mange av pasientene med rusmiddeloverdose – 9 % – kom tilbake innen en uke med en ny forgiftning.

Odd Martin Vallersnes. Foto: Anbjørg Kolaas

En ny undersøkelse av risikoen for tidlig nye overdoser viser at boligløse pasienter hadde dobbelt så stor risiko for ny overdose, mens risikoen var 70 % økt for pasienter som gikk under behandling, og 50 % økt for pasienter behandlet for opioidoverdose.

–  Tidlig ny overdose tyder på risikabel rusbruk og er et faretegn. Oppfølgingen etter rusmiddeloverdose bør styrkes, og akuttbehandlere bør være særlig oppmerksomme overfor de mest utsatte gruppene, sier Odd Martin Vallersnes førsteamanuensis ved avdeling for allmennmedisin, UiO.

Samarbeidsprosjekt

Undersøkelsen omfattet 1952 pasienter behandlet for rusmiddeloverdose ved Legevakten i Oslo og var et samarbeid mellom Avdeling for allmennmedisin ved Institutt for helse og samfunn (Universitetet i Oslo), Allmennlegevakten i Helseetaten i Oslo kommune og Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Informasjonen om re-kontakter ved legevakt eller sykehus ble hentet fra Legevaktens journalsystem og fra Norsk pasientregister. Undersøkelsen var finansiert av Allmennmedisinsk forskningsfond.

 

Publisert 22. okt. 2018 10:56 - Sist endret 22. okt. 2018 10:56