Avdeling for allmennmedisin

Avdelingen driver forskning innen det allmennmedisinske fagfeltet og har ansvar for undervisningen i klinisk allmennmedisin for legestudenter.En viktig del av undervisningen skjer i femte studieår ved en seks uker lang praksisperiode hos en fastlege.

Studietilbud


Aktuelle saker

 

Publikasjoner

  • Johannessen, Tonje R.; Vallersnes, Odd Martin; Mdala, Ibrahimu; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Atar, Dan & Halvorsen, Sigrun (2019). Prehospital assessment of the One-hoUr rule-in/rule-out algorithm using a high-sensitivity cardiac Troponin T assay in a low-prevalence population for Acute Coronary Syndrome (OUT-ACS study).
  • Johannessen, Tonje R.; Vallersnes, Odd Martin; Halvorsen, Sigrun; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Mdala, Ibrahimu & Atar, Dan (2019). OUT-ACS studien: Anvendelse av 0/1-times algoritme for høysensitiv hjertespesifikk Troponin-T for avklaring av NSTEMI på Observasjonsposten ved Legevakten i Oslo.
  • Vallersnes, Odd Martin (2019). Én dør inn: Rusakuttmottaket sett fra Storgata 40.
  Se flere publikasjoner

Kontakt