Avdeling for allmennmedisin

Avdelingen driver forskning innen det allmennmedisinske fagfeltet og har ansvar for undervisningen i klinisk allmennmedisin for legestudenter.En viktig del av undervisningen skjer i femte studieår ved en seks uker lang praksisperiode hos en fastlege.

Studietilbud


Aktuelle saker

  • colourbox43920805 Lite symptomer, mye bekymring 12. mai 2020

    Pasientstudien CovidNor viser så langt at det er lite symptomer hos de som er hjemme med påvist eller mistenkt covid-19-smitte, men vi trenger mer kunnskap. Nå får studien støtte fra NFR til videre forskning.

  • colourbox43656417 NFR-støtte til covid-19-forskning ved Helsam 8. mai 2020

    Flere forskningsmiljøer ved Instituttet nådde fram med sin søknad til NFR om midler til koronaforskning. Klinisk effektforskning (HELED) og Avdeling for allmennmedisin får hver en bevilgning på 5 millioner kroner.

 

Publikasjoner

  • Riaz, Syeda Mariam; Bjune, Gunnar Aksel; Wiker, Harald G; Sviland, Lisbeth & Mustafa, Tehmina (2020). Mycobacterial antigens accumulation in foamy macrophages in murine pulmonary tuberculosis lesions: association with necrosis and making of cavities. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  91(4), s 1- 13 . doi: 10.1111/sji.12866
  • Johannessen, Tonje R.; Vallersnes, Odd Martin; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Mdala, Ibrahimu; Atar, Dan & Halvorsen, Sigrun (2020). Fast prehospital rule-out using a high-sensitivity cardiac Troponin T assay in a low-prevalence population for Acute Coronary Syndrome (The OUT-ACS study).
  • Westin, Steinar & Getz, Linn Okkenhaug (2020). Hva med journalnotatene? - bør pasienter ha tilgang til allmennlegejournalen sin på nett?.
  Se flere publikasjoner

Kontakt