Arrangementer

Tidligere

Samling av ulike typer antibiotika.
Tid og sted: 18. nov. 2021 11:3012:30, Zoom-webinar

Antibiotikaresistens utgjør en global trussel. I forbindelse med den internasjonale antibiotikauken inviterer ASP til fagwebinar om antibiotika i primærhelsetjenesten.

Bildet kan inneholde: smil, himmel, vann, kjeve, erme.
Tid og sted: 16. juni 2021 11:0015:30, Zoom

Avdeling for allmennmedisin ved UiO inviterer til fagseminar i forbindelse med at professor Jørund Straand runder 70. 

Tid og sted: 26. nov. 2020 11:0016:00, Zoom

I april 2020 sluttet Svein Gjelstad som førsteamanuensis ved Avdeling for allmennmedisin, UiO. Ved årsskiftet 2020/21 runder professorene Morten Lindbæk og Anne Karen Jenum 70 år. Alle tre har satt, og alle tre vil fortsatt sette, faglige spor etter seg. Men ikke lenger fra posisjoner som fast ansatte ved universitetet.

Tid og sted: 13. juni 2019 12:0016:00, Frederik Holsts hus, Store auditorium

Smakebiter på forskningstemaer som opptar oss: 13. juni inviterer Gjelsvik, Lagerløv og Haavet ved avdeling for allmennmedisin til avslutningsseminar.

Image may contain: Lady, Chin, Portrait, Smile.
Tid og sted: 6. juni 2019 13:15, Auditoriet, Fredrik Holst Hus

Cand.med. Guri Aarseth at Institute of Health and Society will be defending the thesis “The language of work disability. A study of medical certificates written by Norwegian general practitioners.” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Tid og sted: 6. juni 2019 10:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus

Cand.med. Guri Aarseth at Institute of Health and Society will give a trial lecture on the given topic: "Illness og disease som analytiske begreper i medisinsk teori og praksis".

MD Nilam Shakeel at Institute of Health and Society will be defending the thesis “Depressive symptoms in pregnant and postpartum women. The role of ethnicity, level of integration, and physical activity—the STORK–Groruddalen population-based cohort study” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

MD Nilam Shakeel at Institute of Health and Society will give a trial lecture on the given topic: Hvordan vil du bygge opp en evidensbasert tjeneste for å oppdage, forebygge og gi tidlig behandling av psykisk sykdom i svangerskap og post natale periode i Norge?

Tid og sted: 2. apr. 2019 13:15, Blått auditorium, Øyeavdelingen, Ullevål sykehus

Cand.med. Guro Haugen Fossum at Institute of Health and Society will be defending the thesis “Respiratory tract infections and prescription drugs in mother and child. A study from Norwegian general practice” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Tid og sted: 7. feb. 2019 14:30, Auditoriet Frederik Holsts Hus

Avdeling for allmennmedisin inviterer til gjesteforelesning med Professor Paul Glasziou.                                                                           

Tid og sted: 5. okt. 2018 13:15, Runde auditorium R-105 , Domus Medica, Sognsvannsveien 9

Cand.med. Sven Eirik Ruud ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): lmmigrants' utilization of a public emergency primary healthcare clinic in Oslo - A crosssectional study among walk-in patients at Oslo Accident and Emergency Outpatient clinic.

Tid og sted: 28. aug. 2018 13:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (Bygg 25), Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166

Cand.med. Anja Maria Lyche Brænd ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Clinical drug trials in Norwegian general practice A study of a 10-year cohort of trials identified from applications to the Norwegian Medicines Agency 1998-2007.

Tid og sted: 31. mai 2018 12:15, Rødt auditorium, Ullevål sykehus

Cand.med. Åse Ruth Eggemoen ved ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Vitamin D and pregnancy. Vitamin D deficiency and associations with gestational diabetes and neonatal body composition in a multi-ethnic population».

Tid og sted: 24. mai 2018 13:15, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

MD. Holgeir Skjeie ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Acupuncture treatments for infantile colic.

Tid og sted: 19. jan. 2018 13:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

Cand.med. Gunhild Alvik Nyborg ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Inappropriate Medication Use in the Elderly – A Modern Epidemic.

Tid og sted: 19. jan. 2018 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

Cand.med. Gunhild Alvik Nyborg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Treatment of neuropsychiatric symptoms in nursing home patients with dementia: potential benefit and risk.

Utsikt
Tid og sted: 15. jan. 2018 09:0016. jan. 2018 16:30, Soria Moria

Legen som sakkyndig.

Dobbeltrollen som behandler og sakkyndig

Tid og sted: 5. des. 2017 13:15, Auditorium Øyeavdelingen, Ullevål sykehus

Cand.med. Knut Eirik Ringheim Eliassen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Tick-borne Lyme borreliosis – incidence, antibiotic treatment and subjective health complaints of erythema migrans patients in Norwegian general practice».

Tid og sted: 5. des. 2017 10:15, Auditorium Øyeavdelingen, Ullevål sykehus

Cand.med. Knut Eirik Ringheim Eliassen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Tick-borne human infections other than Lyme».

Tid og sted: 9. okt. 2017 10:0015:00, Auditoriet, Fr.Holsts hus, UiO

Mandag 9.oktober arrangerer AllmennTann-nettverket et åpent møte med tittelen Practice Based Research Networks (PBRN) in Norwegian primary health care: from vision to reality. PBRNs also in dentistry practices?

Tid og sted: 19. mai 2017 13:15, Gamle festsal, Urbygningen

Cand.san. Hilde Elisabeth Nordahl Karterud ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «A troublesome diagnosis!  Perceptions of illness and self in adolescents and adults with psychogenic, non-epileptic seizures (PNES)».

Tid og sted: 19. mai 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen

Cand.san. Hilde Elisabeth Nordahl Karterud ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Psykososiale aspekter ved epilepsi hos ungdom».

Foto: Privat
Tid og sted: 3. mars 2017 13:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus, Nedre Ullevål

Cand.med. Sture André Rognstad ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Inappropriate prescribing to older patients: criteria, prevalence, and an intervention to reduce it The Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) study- A cluster-randomized educational intervention in Norwegian general practice».

Tid og sted: 3. mars 2017 10:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus, Nedre Ullevål

Cand.med. Sture André Rognstad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Tiltak for å forbedre legemiddelforskrivning - hva er dokumentert, bærekraftig og etisk forsvarlig?».

Tid og sted: 24. jan. 2017 13:15, Rikshospitalet B: Grønt Auditorium

M.Sc. Christin Wiegels Waage ved Institutt for helse og  samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «The postpartum period. A window of opportunity to reduce ethnic differences in women's Health»