Jubileumsseminar for Professor Anne Moen og Førsteamanuensis Hilde Wøien

I anledning professor Anne Moens og førsteamanuensis Hilde Wøiens 60‐årsdag arrangerer avdeling for sykepleievitenskap jubileumsseminar fredag, den 22.oktober.

PÅMELDING: Klikk her

Tett på pasienten-om teknologi, klinisk sykepleieforskning og innovasjon

 

Program:

Kl. 10.00-10.15   Åpning og velkommen v/Professor Ragnhild Hellesø

Kl. 10.15-10.25   Hilsen fra Professor Terje P. Hagen

Kl. 10.25-10.45   «Jack of all trades? Utfordringer og muligheter ved å kombinere                                      klinikk, utdanning og forskning» v/ Professor Marit Kirkevold

Kl. 10.45-11.05   «Hilde i to ti-år: forskning på innovasjon og klinikk»                              v/Professor Emerita Ida Torunn Bjørk

Kl. 11.05-11.15   Hilsen fra Studiedekan Elin Rosvold

Kl. 11.15-11.55   “Digital Heath Compass: My Data, My Decision, our ePower”                                          v/ Professor Catherine Chronaki, EFMI President; Secretary                                          General, HL7 Europe

Kl. 11.55-12.05    Pause

Kl. 12.05-12.15   Hilsen fra Forskningsleder Leiv Arne Rosseland

Kl. 12.15-12.25   Hilsen fra Overlege Petter Hurlen

Kl. 12.25-12.35   Hilsen fra Professor Jeanette Magnus

Kl. 12.35-12.55   Hilde har ordet

Kl. 12.55-13.15   Anne har ordet

Kl. 13.15-13.30   Pause

Kl. 13.30-14.10  “Working with Community Members and Leaders to Design an                                        Information Visualization Toolbox to Address COVID-19 Testing and                              Vaccination Uptake” v/ Professor Susanne Bakken, Director, Center                              for PriSS; Director, Reducing Health Disparities Through                                                Informatics Training Program

Kl. 14.10-14.25   Andre gratulasjoner

Kl. 14:25-14.30   Avslutning

 

 

 

Arrangør

Avd. Sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
Publisert 8. okt. 2021 10:47 - Sist endret 4. aug. 2022 13:17