English version of this page

Avdeling for folkehelsevitenskap

En gruppe mennesker som går i en rekke (illustrasjon)

Vi samarbeider med ledende nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer for å utvikle morgendagens bærekraftige helsetjenester. Vi er opptatt av brobygging mellom individ, helsetjeneste og samfunn. Vårt masterprogram i folkehelsevitenskap og epidemiologi gir et solid kunnskaps- og metodegrunnlag til å arbeide tverrsektorielt, og i helsetjenesten eller forvaltningen med forebyggende og helsefremmende arbeid i et livsløpsperspektiv.

Studietilbud


Aktuelle saker

Arrangementer

14 des.
10:15, Grønt auditorium, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166
14 des.
13:15, Grønt auditorium, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Hauger, Solveig Lægreid; Borgen, Ida Maria Henriksen; Løvstad, Marianne; Lu, Juan; Forslund, Marit Vindal & Kleffelgård, Ingerid [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Community-based Interventions after Acquired Brain Injury -a Systematic Review of Interventions including Family Members .
  • Hjorth-Johansen, Elin; Holmstrøm, Henrik; Børøsund, Elin; Moen, Anne; Eger, Siw Helen Westby & ingeborg, Martinsen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). A mobile application to support parents of infants with severe cardiac disease.

Se alle arbeider i Cristin

  Se flere publikasjoner
 

 

Kontakt

Postadresse Pb 1089 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Forskningsveien 2b 0372 Oslo Telefon: +47 22850560

Enhetskoder

Koststed 13102000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 521200 Vortex, FS m.m.