Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: azure, aqua, font, elektrisk blå, magenta.
Publisert 11. okt. 2022 15:51

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er et forskningssultent felt, mener to av forskerskolen Muni-Health-Cares engasjerte fagansvarlige, Bodil H. Blix og Marit Kirkevold, i en kronikk i Dagens Medisin. 

Anne Moen og Giovanna Ferrara
Publisert 2. juli 2022 12:54

Etter 18 måneder med digital samarbeid er det endelig fysisk møte i Gravitate-Health, forskningskonsortiumet med 40 partnere fra 15 land, der UiO ved professor Anne Moen er koordinator. De skal utvikle digitale løsninger med mer tilrettelagt informasjon om medisiner for å styrke etterlevelse av behandling og forbedre livskvalitet for europeiske pasienter.

Annette Pedersen
Publisert 28. juni 2021 11:30

Tidligere forskerskolestudent, Annette Pedersen fra Aalborg, har sammen med sine medforskere mottatt prisen "Michael H. Agar Lively Science Award" for sitt arbeid med sosialt utsatte menn.

Publisert 18. juni 2021 09:20

EU-prosjektet OPTIM-PARK, har nylig gjennomført intervjuer med pasienter og pårørende. I tillegg har de snakket med helsepersonell og fra frivillig sektor. Også andre nøkkelpersoner med ansvar for politikk- og tjenesteutforming har de tatt en prat med. Hensikten er å forbedre oppfølgingen av personer med Parkinson. Som i dag er opplevd av mange som mangelfull.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hode, nese.
Publisert 15. des. 2020 09:24

CORAL er et prosjekt som har som mål å utvikle ny kunnskap om behovet for og organisering av tannhelsetjenester for hjemmeboende eldre. Nylig samlet prosjektet seg til et digitalt møte.

Bildet kan inneholde: stetoskop, aqua, turkis, uniform, lege.
Publisert 16. nov. 2020 07:02

Professor Anne Moen er koordinator for et nytt stort innovasjonsprosjekt, Gravitate-Health. 40 partnere fra 15 land er involvert i storsatsingen som skal utvikle digital og persontilpasset informasjon om medisiner.

Bildet kan inneholde: tekst, teknologi, elektronisk apparat, hånd, skrift.
Publisert 4. nov. 2020 10:23

I løpet av to dager samarbeider studenter fra forskjellige helsefagsutdanning ved UiO i tverrfaglige team. Møt studentene på SamPraks.

Fem kandidatar - to kvinner (t.v), ein mann (midten), to kvinner (t.h) - står på ei scene med vitnemålet i handa.
Publisert 23. okt. 2020 12:53

Avdeling for Sjukepleievitskap uteksaminerte 12 kandidatar våren 2020 og 20. oktober var det duka for vitnemålsseremoni i Frederiks Hosts Hus. Her presenterte masterkandidatane prosjekta sine og pris for beste masteroppgåve vart utdelt.

En person holder en ipad med applikasjonen appetitus i bruk.
Publisert 3. juli 2020 10:51

Eldres engasjement og forståelse for kosthold økte når de registrerte hva de spiste og drakk gjennom den spesialutviklet kostholdsappen Appetitus.