Frokostseminar - Hvordan håndtere usikkerhet i økonomisk evaluering av legemidler?

Effekten av ulike legemidler er ofte usikker. Hvordan bør myndighetene håndtere denne usikkerheten? Hvilke analyser skal de kreve når de behandler søknader om godkjenning og refusjon? Hva slags analyser kreves i dag og  bør kravene i endres? Bør graden av usikkerhet påvirke prisen?

Illlustrasjon legemidler i form av pillebrett

Illustration: Colourbox

Program

Eline Aas (HELED, UiO): Hva slags analyser av usikkerhet bør vi kreve i økonomisk evaluering?

Hans Olav Melberg: (HELED, UiO): Bør usikkerheten påvirke prisen?

Ivar Sønbø Kristiansen (HELED/Oslo Economics):  Hvordan håndtere usikkerhet i ekstrapolering av overlevelsesdata ? 

Diskusjon

Seminaret er åpent for forskere og andre som interesserer seg for tema. Meld deg på her

 

Administrativ ansvarlig for seminaret er Kristi Brinkmann Lenander.

 

Publisert 15. aug. 2018 13:36 - Sist endret 1. okt. 2018 12:43