English version of this page

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) driver forskning og gir utdanning innenfor helseøkonomi, helsepolitikk, og organisering, ledelse og kvalitet i helsetjenesten.

Studietilbud


Aktuelle saker

  • Bildet kan inneholde: fotografi, menneskelig, bord, vitenskap, begivenhet. Hva kan vi lære om helseledelse etter pandemien? 25. aug. 2021

    Helsevesenet har gått gjennom en dramatisk omstilling som følge av pandemien. Prioriteringer, rollefordelinger og ansvarsområder er endret. Vil disse endringene bli varige?

  • Fem unge leger i legefrakk rundt et bord, samtaler engasjert. Ledelsesutvikling for leger er viktig for helsetjenesten 4. des. 2020

    Utdanning innen ledelse kan styrke legers kompetanse og bidra til forbedringer i tjenestene. Særlig prosjektarbeid som stimulerer til refleksjon, i kombinasjon med tilgangen på mentor eller coach, gir positive resultat for organisasjonen.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Publikasjoner

  • Lauppe, Rosa; Hansen, Johan Andre Liseth; Gerdesköld, Christian; Rozenbaum, Mark H; Strand, Anne Mette; Vakevainen, Merja; Kuusisto, Johanna; Gude, Einar; Gustafsson, Finn & Smith, J Gustav (2021). Nationwide prevalence and characteristics of transthyretin amyloid cardiomyopathy in Sweden. Open heart.  ISSN 2053-3624. . doi: 10.1136/openhrt-2021-001755
  • Zeiner, Hilde Hatleskog (2021). Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre. Presentasjon av følgeevalueringen.
  • Torjusen, Marius Lamberg (2021). Numbers behind the curtain - A presentation of SEVQoL.
Se flere publikasjoner
 
 

 

Kontakt