Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 13. jan. 2020 10:0014:45, Seminar room 4, Harald Schjelderups hus (Forskningsveien 3A)

Welcome to the NORCHER kick-off seminar on Monday 13th of January. 

Bildet kan inneholde: Medisinsk prosedyre, Pasient, Sykehus, Medisinsk assistent, Service.
Tid og sted: 11. des. 2019 07:4509:00, Runde auditorium R-105, Domus Medica tilbygg

Hvordan passer retningslinjer inn i pasientens helsetjeneste? Hjelp og rettesnor - eller tvangstrøye? Vi må utdanne helsepersonell med integritet og kunnskap som ikke tenker "one size fits all".

Tid og sted: 29. nov. 2019 09:0012:00, seminarrom 7 (Harald Schjelderups hus).

Invitation to workshop in Horizon Scanning, hosted by the NORCHER group. 

foto: colourbox.com
Tid og sted: 31. okt. 2019 07:4509:00, Forsamlingssalen ved Harald Schjelderups hus

Stramme økonomiske rammer og mange reformer legger press på både ansatte og ledere i helsesektoren. Hvordan påvirker dette tilliten mellom menneskene i sektoren?

Bildet kan inneholde: Seddel, Stetoskop, Penger, Papir, Øre.
Tid og sted: 15. aug. 2019 09:0016. aug. 2019 13:00, Smalltalk, Ole-Johan Dahls hus, University of Oslo

THE SEMINAR IS FULLY BOOKED AND WE CANNOT ACCEPT MORE PARTICIPANTS

Increased survival from new cancer therapies: How much longer do patients live? Quantifying survival benefits from new cancer therapies is essential when policy makers make reimbursement rules. This seminar will explore some core challenges in health technology assessments.

Tid og sted: 4. apr. 2019 07:4509:00, Seminarrom 6, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3a

Effective leadership is vital in implementing and improving high-quality health care at both clinical and system levels. How can leadership training be used to strengthen clinicians’ leadership competencies and improve organizational performance?

plakat for seminaret med bilde av innleggsholderne Maggie Langins og Jillian Reynolds
Tid og sted: 28. mars 2019 12:0013:00, Webinar

Integrated care for older people: how to move forward? The SUSTAIN roadmap.

Tid og sted: 28. feb. 2019 07:4509:00, Forsamlingssalen ved Harald Schjelderups hus

Endelig en norsk tariff for måling av livskvalitet i økonomisk evaluering: Godt eller veldig godt nytt?

To tomme sykehussenger
Tid og sted: 31. jan. 2019 07:4509:00, Harald Schjelderups hus, Forsamlingssalen

Liggetid blant eldre pasienter etter innføring av samhandlingsreformen tyder på at større sengekapasitet i kommunal sektor muliggjør kortere liggetider i sykehus.  Likevel fattes beslutninger om framtidig kapasitet i de to sektorene av ulike beslutningstakere.

Tid og sted: 11. jan. 2019 08:0015:30, Hotel Bristol, Oslo

Vi tar opp viktige temaer rundt ledelsesmodeller, med fokus både på spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Konferansen er åpen for alle med interesse for fagfeltet.

Tid og sted: 27. nov. 2018 08:0009:00, Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus. Forskningsveien 3A, Inngang 1.

Overdiagnostikk skader pasienter, legger beslag på store ressurser og rokker ved tilliten til helsevesenet. På frokostseminaret får du vite hva overdiagnostikk er, høre hvordan aktører i helsetjenesten merker det i det daglige, og diskutere ulike strategier for å håndtere overdiagnostikk.

Bilde av inngangspartin sykehus, tatt ovenfra
Tid og sted: 11. okt. 2018 08:0009:00, Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus. Forskningsveien 3A, Inngang 1.

Spesialisthelsetjenestene i Norge blir utsatt for mange typer kritikk: Kostnadsnivået er høyt. Vi tar ikke i bruk nyest tilgjengelig teknologi. De siste årene har en i tillegg forsøkt å desentralisere oppgaver til kommunene, men med uklar effekt.

Illlustrasjon legemidler i form av pillebrett
Tid og sted: 5. sep. 2018 08:0009:00, Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus.Inng.1

Effekten av ulike legemidler er ofte usikker. Hvordan bør myndighetene håndtere denne usikkerheten? Hvilke analyser skal de kreve når de behandler søknader om godkjenning og refusjon? Hva slags analyser kreves i dag og  bør kravene i endres? Bør graden av usikkerhet påvirke prisen?

Tid og sted: 5. juni 20186. juni 2018, Oslo

The Institute for Studies of the Medical Profession invites you to three research seminars in collaboration with the Center on Medicine as a Profession, Columbia University, New York, Center for Studies of the Professions, Oslo Metropolitan University, and the Institute for Health and Society, University of Oslo.

 

Sundvolden Hotel
Tid og sted: 28. mai 201829. mai 2018, Sundvolden Hotel

Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo (HERO) og Helseøkonomi Bergen (HEB) inviterer til den 20. nasjonale helseøkonomikonferansen 2018 på Sundvolden Hotel. Konferansen byr på forskningsbaserte foredrag og dialog mellom forskere, praktikere og beslutningstakerne.

symboler for helsejtjeneste
Tid og sted: 13. mars 2018 11:1514. mars 2018 14:00, Scandic St. Olavs plass

Med denne konferansen ønsker vi å skape en faglig og sosial møteplass for forskere, stipendiater og andre interessert i forskning på helsetjenesten. Det blir to plenumssesjoner: "Primærhelsetjenesten og bedre samhandling på tvers" og "Norwegian health services in a comparative perspective".

Portrait
Tid og sted: 7. feb. 2018 12:0014:00, Aud 1, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A

Open guest lecture presented by professor Murray Krahn, Toronto. This short talk will outline how data from various sources, especially health administrative data, can help us think us think about the cost of cancer. We will serve light refreshments.

Tid og sted: 6. feb. 2018 13:15, Rødt Aud 2, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

M.Phil. Kine Pedersen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Health Benefits, Resource Use and Cost-Effectiveness of Current and Future Cervical Cancer Screening Policies in Norway.

Tid og sted: 6. feb. 2018 10:15, Rødt Aud 2, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

M.Phil. Kine Pedersen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Challenges of decision making in Cancer Screening; What are the main barriers? Are economic evaluations useful? Does a CEA play a role? Why are inefficient policies implemented?

Tid og sted: 13. nov. 201716. nov. 2017, University of Oslo

Phd-course with Professor Partha Deb, Hunter College. The course will consist of lectures, student presentations and exercises. Stata will be used to estimate models and to answer questions.

Tid og sted: 29. juni 2017 12:15, Gamle festsal, Domus acadmica (Urbygningen)

MBA Christine Oline Årdal ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «An Open Source Business Model for Pharmaceutical Innovation for Neglected Diseases».

Tid og sted: 29. juni 2017 10:15, Gamle festsal, Domus acadmica (Urbygningen)

MBA Christine Oline Årdal ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Economics of Drug Development - Peculiarities as Compared to Conventional R&D Driven Product Development».

Health Economics on two Gears
Tid og sted: 19. mai 2017 09:0020. mai 2017 18:00, Stallen ved Professorboligen, UiO sentrum

This workshop brings together researchers from around the world working in the field of Health Economics. It provides a forum that encourages the development, critical appraisal and dissemination of methodological research related to the health domain.

Tid og sted: 16. mai 2017 14:0015:30, Seminarrom 3, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3a

Open guest seminar with Ching-to Albert Ma, Boston University and University of Oslo. Coffee and tea at 14. 00, the seminar starts at 14.15.

Tid og sted: 10. mai 2017 13:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus

MA Sverre Vigeland Lerum ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Managing and caring for individuals with amyotrophic lateral sclerosis/motor neurone disease in Norway: a qualitative study»