Arrangementer

Tidligere

illustration: A red stethoscope on a pale blue background. Covid-19 written in white letters
Tid og sted: 9. mai 2022 10:3012:00, Zoom/Seminarrom 3 HSH

Norwegian Centre for Health Services Research (NORCHER) presents ongoing research on short and long-term consequences of COVID-19 on screening for cancer.

Tid og sted: 31. jan. 2022 14:0016:00, Zoom

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi inviterer til åpen forelesning i helseledelse.

Helsepersonell engasjert i samtale rundt et bord. Illustrasjon.
Tid og sted: 18. aug. 2021 11:0016:00, Zoom

Forskergruppen Helsestyring og helseledelse inviterer til videokonferanse 18. august om ledelse i helsevesenet etter pandemien.

Bildet kan inneholde: mat, drikkevarer, beholdere til oppbevaring av mat, syltetøyglass, ingrediens.
Tid og sted: 26. mai 2021 09:0010:00, Zoom

Dagens retningslinjer for prioritering i helsevesenet inkluderer ikke en vurdering av tapt arbeidsinntekt når man skal vurdere ulike behandlinger.

Legeskikkelse i hvit frakk, stetoskop rundt halsen og med en notattavle i hendene.
Tid og sted: 28. jan. 2021 09:0015:15, Zoom

Dep. of Health Management and Health Economics, HELED, UiO and Danish Centre of Health Economics, DaCHE, Uni. Of Southern Denmark invite to a digital workshop on General Practitioners (GPs).

Bildet kan inneholde: natur, blad, grønn, sparer, blomsterpotte.
Tid og sted: 2. des. 2020 09:0012:00, Zoom

The NORCHER’s Research in Progress Seminar invites faculty, affiliates and guests to discuss research on health service topics.

foto: colourbox.com
Tid og sted: 10. juni 2020 09:0010:00, Zoom

COVID-19 har alt som kjennetegner omfattende kriser og katastrofer. Den er kompleks, den er dynamisk, og det er stor grad av usikkerhet. Hvordan utøves ledelse i en slik krise, hvordan sikrer man at befolkningen har tillit til informasjonen som blir gitt, og hvordan kommer en tilbake til normalen?

Bildet kan inneholde: Medisinsk prosedyre, Pasient, Sykehus, Medisinsk assistent, Service.
Tid og sted: 11. des. 2019 07:4509:00, Runde auditorium R-105, Domus Medica tilbygg

Hvordan passer retningslinjer inn i pasientens helsetjeneste? Hjelp og rettesnor - eller tvangstrøye? Vi må utdanne helsepersonell med integritet og kunnskap som ikke tenker "one size fits all".

foto: colourbox.com
Tid og sted: 31. okt. 2019 07:4509:00, Forsamlingssalen ved Harald Schjelderups hus

Stramme økonomiske rammer og mange reformer legger press på både ansatte og ledere i helsesektoren. Hvordan påvirker dette tilliten mellom menneskene i sektoren?

Bildet kan inneholde: Seddel, Stetoskop, Penger, Papir, Øre.
Tid og sted: 15. aug. 2019 09:0016. aug. 2019 13:00, Smalltalk, Ole-Johan Dahls hus, University of Oslo

THE SEMINAR IS FULLY BOOKED AND WE CANNOT ACCEPT MORE PARTICIPANTS

Increased survival from new cancer therapies: How much longer do patients live? Quantifying survival benefits from new cancer therapies is essential when policy makers make reimbursement rules. This seminar will explore some core challenges in health technology assessments.

Tid og sted: 4. apr. 2019 07:4509:00, Seminarrom 6, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3a

Effective leadership is vital in implementing and improving high-quality health care at both clinical and system levels. How can leadership training be used to strengthen clinicians’ leadership competencies and improve organizational performance?

plakat for seminaret med bilde av innleggsholderne Maggie Langins og Jillian Reynolds
Tid og sted: 28. mars 2019 12:0013:00, Webinar

Integrated care for older people: how to move forward? The SUSTAIN roadmap.

Tid og sted: 28. feb. 2019 07:4509:00, Forsamlingssalen ved Harald Schjelderups hus

Endelig en norsk tariff for måling av livskvalitet i økonomisk evaluering: Godt eller veldig godt nytt?

To tomme sykehussenger
Tid og sted: 31. jan. 2019 07:4509:00, Harald Schjelderups hus, Forsamlingssalen

Liggetid blant eldre pasienter etter innføring av samhandlingsreformen tyder på at større sengekapasitet i kommunal sektor muliggjør kortere liggetider i sykehus.  Likevel fattes beslutninger om framtidig kapasitet i de to sektorene av ulike beslutningstakere.

Tid og sted: 11. jan. 2019 08:0015:30, Hotel Bristol, Oslo

Vi tar opp viktige temaer rundt ledelsesmodeller, med fokus både på spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Konferansen er åpen for alle med interesse for fagfeltet.

Overdiagnostikk skader pasienter, legger beslag på store ressurser og rokker ved tilliten til helsevesenet. På frokostseminaret får du vite hva overdiagnostikk er, høre hvordan aktører i helsetjenesten merker det i det daglige, og diskutere ulike strategier for å håndtere overdiagnostikk.

Bilde av inngangspartin sykehus, tatt ovenfra

Spesialisthelsetjenestene i Norge blir utsatt for mange typer kritikk: Kostnadsnivået er høyt. Vi tar ikke i bruk nyest tilgjengelig teknologi. De siste årene har en i tillegg forsøkt å desentralisere oppgaver til kommunene, men med uklar effekt.

Illlustrasjon legemidler i form av pillebrett
Tid og sted: 5. sep. 2018 08:0009:00, Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus.Inng.1

Effekten av ulike legemidler er ofte usikker. Hvordan bør myndighetene håndtere denne usikkerheten? Hvilke analyser skal de kreve når de behandler søknader om godkjenning og refusjon? Hva slags analyser kreves i dag og  bør kravene i endres? Bør graden av usikkerhet påvirke prisen?

Tid og sted: 5. juni 20186. juni 2018, Oslo

The Institute for Studies of the Medical Profession invites you to three research seminars in collaboration with the Center on Medicine as a Profession, Columbia University, New York, Center for Studies of the Professions, Oslo Metropolitan University, and the Institute for Health and Society, University of Oslo.

 

symboler for helsejtjeneste
Tid og sted: 13. mars 2018 11:1514. mars 2018 14:00, Scandic St. Olavs plass

Med denne konferansen ønsker vi å skape en faglig og sosial møteplass for forskere, stipendiater og andre interessert i forskning på helsetjenesten. Det blir to plenumssesjoner: "Primærhelsetjenesten og bedre samhandling på tvers" og "Norwegian health services in a comparative perspective".

Portrait
Tid og sted: 7. feb. 2018 12:0014:00, Aud 1, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A

Open guest lecture presented by professor Murray Krahn, Toronto. This short talk will outline how data from various sources, especially health administrative data, can help us think us think about the cost of cancer. We will serve light refreshments.

Tid og sted: 6. feb. 2018 13:15, Rødt Aud 2, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

M.Phil. Kine Pedersen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Health Benefits, Resource Use and Cost-Effectiveness of Current and Future Cervical Cancer Screening Policies in Norway.

Tid og sted: 6. feb. 2018 10:15, Rødt Aud 2, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

M.Phil. Kine Pedersen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Challenges of decision making in Cancer Screening; What are the main barriers? Are economic evaluations useful? Does a CEA play a role? Why are inefficient policies implemented?

Tid og sted: 13. nov. 201716. nov. 2017, University of Oslo

Phd-course with Professor Partha Deb, Hunter College. The course will consist of lectures, student presentations and exercises. Stata will be used to estimate models and to answer questions.