$40 000 i forskningsstøtte

Prosjektleder Heidi Fjeld har fått $40 000 i forskningsstøtte fra Peder Sather Center for Advanced Studies, for prosjektet «Transnational Migration and Inequality: Implications for Health and Health Services».

Prosjektet er et samarbeid mellom forskergrupper på UC Berkeley, UiO og NTNU som jobber med transnasjonal migrasjon og helse. Prosjektet kombinerer samfunnsvitenskapelig metode, særlig etnografi, med samfunnsmedisin og folkehelse.

 –  Globalisering, endringer i arbeidsmarked, krig og forverrede sosioøkonomiske forhold har resultert i økt transnasjonal migrasjon, forteller Heidi Fjeld, førsteamanuensis ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse.

En lite studert gruppe

Transmigranter er en lite studert gruppe og er folk som flytter fra sted til sted, fra land til land, mens andre migranter bosetter seg mer er eller mindre permanent utenfor sitt eget hjemland. Transmigranter er i stadig bevegelse. Slik transmigrasjon er en særlig utfordring, også for helsevesenet, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

–  I dette prosjektet skal vi, gjennom komparative perspektiver mellom Europa og USA, se på hvordan nye former for sosial organisering vokser frem i transmigranters søken etter bedre helse, velferd og tjenester, forteller Fjeld.

Les mer om prosjektet her.

Av Thea Cecilie Engelsen
Publisert 13. nov. 2018 09:00 - Sist endret 13. nov. 2018 09:00