English version of this page

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Samfunnsmedisin inkluderer kunnskap om hvordan sosiale, økonomiske og kulturelle forhold påvirker befolkningens helsestatus, og om ulike helseoppfatninger. Kunnskap om forebyggende og helsefremmende tiltak på ulike nivåer i samfunnet er en del av faget.

Studietilbud


Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

 

Publikasjoner

  • Ahmed, Seid Mussa; Sundby, Johanne; Aragaw, Yesuf Ahmed & Abebe, Fekadu (2020). : Self-medication and safety profile of medicines used among pregnant women in a tertiary teaching hospital in Jimma, Ethiopia: a cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health.  ISSN 1660-4601.
  • Mbanya, Vivian N.; Terragni, Laura; Gele, Abdi; Diaz, Esperanza & Kumar, Bernadette. N (2020). Barriers to access to the Norwegian healthcare system among sub-Saharan African immigrant women exposed to female genital cutting. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  15(3), s 1- 22 . doi: 10.1371/journal.pone.0229770
  Se flere publikasjoner