English version of this page

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Samfunnsmedisin inkluderer kunnskap om hvordan sosiale, økonomiske og kulturelle forhold påvirker befolkningens helsestatus, og om ulike helseoppfatninger. Kunnskap om forebyggende og helsefremmende tiltak på ulike nivåer i samfunnet er en del av faget.

Arrangementer

09 okt.
18:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus
13 nov.
18:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus
15 nov.
Aud 2, Dragefjellet skole, UiB
16 nov.
Aud 2, Dragefjellet skole, UiB
04 des.

Kontakt

Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo Stedkode: 521400