English version of this page

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Samfunnsmedisin inkluderer kunnskap om hvordan sosiale, økonomiske og kulturelle forhold påvirker befolkningens helsestatus, og om ulike helseoppfatninger. Kunnskap om forebyggende og helsefremmende tiltak på ulike nivåer i samfunnet er en del av faget.

Studietilbud


Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

 

Publikasjoner

  • Larsen, Øivind (2019). Det norske medicinske Selskab - aktør og arena. Michael.  ISSN 1893-9651.  16(4), s 351- 425
  • Larsen, Øivind; Ridderström, Gunnar & Nylenna, Magne (2019). Helsefremmende stedsplanlegging. Michael.  ISSN 1893-9651.  s 33- 40
  • Sundby, Johanne; Solnes Miltenburg, Andrea; Rivenes Lafontain, Sara; Wangamati, Cynthia Khamala & Odland, Maria Lisa (2019). Quality of Care for women and adolescent girls - from policy to practice, or the other way around?.
  Se flere publikasjoner