English version of this page

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Samfunnsmedisin inkluderer kunnskap om hvordan sosiale, økonomiske og kulturelle forhold påvirker befolkningens helsestatus, og om ulike helseoppfatninger. Kunnskap om forebyggende og helsefremmende tiltak på ulike nivåer i samfunnet er en del av faget.

Studietilbud


Arrangementer

10 mars
18:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus
 

Publikasjoner

  • Itkonen, Suvi T; Andersen, Rikke; Björk, Anne K.; Konde, Åsa Brugård; Eneroth, Hanna; Erkkola, Maijaliisa; Holvik, Kristin; Madar, Ahmed Ali; Meyer, Haakon E; Tetens, Inge; Torfadóttir, Jóhanna E.; Thórisdóttir, Birna & Lamberg-Allardt, Christel J. E. (2020). Vitamin D status and current policies to achieve adequate vitamin D intake in the Nordic countries. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948. . doi: 10.1177/1403494819896878
  • Haave, Per & Pedersen, Willy (2020). The Promise and Demise of LSD Psychotherapy in Norway. Social history of medicine.  ISSN 0951-631X.  s 1- 18
  • Haave, Per (2020). Hesteforbud skulle stanse "taterplagen". Aftenposten Historie.  ISSN 1894-5775.  (2), s 94- 95
  Se flere publikasjoner