«Vil du at din mor skal få hjerte-lunge-redning?» Dette skal ikke helsepersonell spørre om

Har du som pårørende opplevd at helsepersonell stilte deg spørsmålet «vil du at din mor eller far skal få hjerte-lunge-redning?» da livet til din kjære gikk mot slutten? Det burde du i tilfelle ikke fått. Vi vet at det likevel skjer relativt ofte.

Kronikk «Sensitive spørsmål» av Trygve Johannes Lereim Sævareid og Reidar Pedersen i Dagsavisen 4. februar 2020. 

Årsaken til at helsepersonell ikke bør stille et slikt spørsmål er at det strider mot hvordan pårørende bør involveres i beslutningsprosesser. Helseminister Bent Høie er opptatt av «pasientens helsetjeneste». Men, hva betyr god medvirkning for pasient og pårørende her?

Helselovgivningen og nasjonal veileder for beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling sier at pasienten kan samtykke til, eller nekte, hjerte-lunge-redning.

Det forutsetter at pasienten er samtykkekompetent. Dersom pasienten ikke er i stand til å formidle eget ønske (mangler samtykkekompetanse), skal legen ta beslutningen etter samråd med annet kvalifisert helsepersonell. Pårørendes bidrag er da begrenset til hva de vet om pasientens ønsker.

Les mer: Hva er problemet med at pårørende får spørsmålet? 

 

 

Av Trygve Johannes Lereim Sævareid, Reidar Pedersen
Publisert 6. feb. 2020 10:07 - Sist endret 7. feb. 2020 09:03